Het hoger onderwijs in de regio: een vooruitzicht

De scholen in de regio Drechtsteden bereiden zich voor op het nieuwe schooljaar. Zo organiseert Inholland en HBO Drechtsteden op 27 augustus de Dordtse introductiedag, speciaal voor nieuwe studenten. Ook Programma Hoger Onderwijs Drechtsteden zit niet stil. Zo starten 100 studenten met project of minor via Career Boost.

Dordtse introductiedag 

Vanwege het succes van vorig jaar organiseren Inholland (Pabo) en HBO Drechtsteden opnieuw een Dordtse introductiedag. Deze keer op vrijdag 27 augustus, speciaal voor nieuwe studenten. Vanwege de coronamaatregelen is het evenement digitaal. Met een livestream presenteert de organisatie vanuit het Energiehuis in Dordrecht het programma, met onder meer een quiz en muziek. De Dordtse introductiedag is van 11:00 tot 12:30 uur.  

Programma Hoger Onderwijs Drechtsteden 

Ook het Programma Hoger Onderwijs Drechtsteden zit niet stil. Zo starten vanaf volgende week ruim 100 studenten met een project of minor via Career Boost. Career Boost is de aanjager van nieuwe samenwerkingen en innovaties in de Drechtsteden. Career Boost heeft met en voor de vijf grootste sectoren in de regio (Logistiek & Transport, Bouw, Maak- & Service Industrie, Zorg & Welzijn en Onderwijs) innovatieagenda’s in kaart gebracht: op basis daarvan organiseert Career Boost met haar netwerk van werkgevers, onderwijsexperts, jonge professionals en studenten kortlopende onderwijsactiviteiten. Denk aan stage- en afstudeeropdrachten, traineeships, challenges, ontwerpopdrachten, innovatievragen en minoren. 

En dat niet alleen: Programma Hoger Onderwijs Drechtsteden zet op dit de laatste hand aan de nieuwe onderwijslocatie op het Achterom in Dordrecht en starten zij in september met het opzetten van het meest innovatieve en netwerkgerichte Ad-onderwijs van Nederland: Dordrecht Academy. 

Beter verbinden van arbeidsmarkt en onderwijs 

De Drechtsteden, Gorinchem en de provincie Zuid-Holland investeren 22,5 miljoen euro in de regio, waarbij bedrijfsleven en kennisinstellingen samenwerken in projecten. Het Rijk verdubbelt, met de Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem, dat bedrag om de brede welvaart en daarmee de veerkracht van Nederlandse regio’s te versterken. Een belangrijk thema hierin is 'het beter verbinden van arbeidsmarkt en onderwijs'. Dordrecht Academy verstevigt het aanbod van hoger onderwijs in de regio, om zo hoger opgeleiden naar de Drechtsteden te trekken en te behouden. 

30.000 extra arbeidsplaatsen  

De zeven gemeenten in de Drechtsteden voeren gezamenlijk de ‘Groeiagenda 2030’ uit. In deze Groeiagenda staan de gezamenlijke doelen en ambities van de Drechtsteden waaraan de regio tussen nu en 2030 werkt. De insteek is om van de Drechtsteden een nóg aantrekkelijker woon- en werkgebied te maken voor zowel nieuwe als bestaande inwoners. Eén van de ambities is het creëren van 30.000 extra arbeidsplaatsen. Het beter verbinden van arbeidsmarkt en onderwijs (Regio Deal project Dordrecht Academy), hoger opgeleiden voor de regio en de ontwikkelingen die daar bij horen aantrekken dragen hieraan bij. 

Deel op social media: