Hoe houden we de (maritieme) industrie vitaal in NL, nu en in de toekomst?

Wat heeft de maritieme sector in de regio nodig om te kunnen blijven ontwikkelen en groeien? Deze vraag stond centraal tijdens het Maritime Delta-diner bestaande uit een delegatie van ongeveer 75 CEO’s en bestuurders uit de sector. Het, deze keer online, diner werd afgelopen maand voor de zesde keer georganiseerd, waarbij veel partijen uit de Drechtsteden aanwezig waren. Ditmaal live vanuit de studio in Rotterdam. De uitkomst van deze bijeenkomst is een belangrijke bouwsteen voor de ontwikkeling van de Regionale Maritieme Agenda, waarin inzicht wordt gegeven in de grootste belemmeringen en kansen voor de maritieme sector in Zuid-Holland.

Jaap Smit, Commissaris van de Koning van Zuid-Holland, benadrukte het belang om het regionale maritiem cluster te behouden: “Er zijn veel maritieme bedrijven om enorm trots op te zijn hier in de regio. We moeten zorgen dat we de sector hier behouden, en letterlijk en figuurlijk ruimte blijven creëren voor bedrijven om hier te kunnen blijven floreren.” Pieter van Oord, CEO van Van Oord, noemde enorme kansen voor de sector in de energietransitie middels de installatie en onderhoud van offshore windparken. “De Noordzee heeft de potentie om de komende 30 jaar de power centrale van Noordwest-Europa te worden. Een factor 12 groter dan wat er nu staat. Ik denk het hernieuwbare energiesysteem een banenmotor gaat worden. Die kans kunnen wij ook pakken.” Van Oord deed daarbij de oproep om als sector gezamenlijk te zorgen voor voldoende gekwalificeerd personeel. Rob Verkerk, voorzitter Nederland Maritiem Land, lichtte de ontwikkeling toe van het Masterplan voor een emissieloze maritieme sector en de kansen die er liggen voor gezamenlijke research & development op het gebied van verduurzaming. 

Startende ondernemers: deze regio biedt ons een internationaal maritiem netwerk 

Ook twee startende bedrijven kwamen aan het woord: Seaqualize en Shypple – die spraken over hun ambities om de markt te veranderen en veroveren. Seaqualize ontwikkelt een motion-compensation systeem voor kranen van offshore toepassingen. Shypple is een digitaal logistiek platform voor het verschepen van containers. Beiden waren erg te spreken over het bestaande ecosysteem in de regio: 

“De regio Rotterdam als ecosysteem biedt scale-ups alles wat nodig is om de groeiambities (een digitaal wereldwijd handelsplatform) te realiseren: gekwalificeerd personeel, betrokken investeerders en een internationaal maritiem netwerk,” aldus Jarell Habets van Shypple. 

Met de inspiratie van de sprekers in het achterhoofd gingen de deelnemers met elkaar in gesprek tijdens een vijftal parallelle themasessies: Duurzaam Varen, Energietransitie, Digitalisering, Human Capital en Vestigingsklimaat. Deze sessies werden voorbereid en ingeleid door Maritime Delta-partners, waaronder ook de Drechtsteden. In geanimeerde gesprekken spraken deelnemers over de uitdagingen en de acties die men samen gaat oppakken. 

Ben Vree verkenner Regionale Maritieme Groeiagenda 

De komende periode worden de uitkomsten van het diner en de Regionale Maritieme Agenda verder uitgewerkt door de Maritime Delta en de betrokken partners. Ben Vree, voormalig CEO APM Terminals en Smit Internationale, werkt als verkenner voor de agenda. Doel: inzicht krijgen in de grootste belemmeringen en kansen voor de maritieme sector in Zuid-Holland, om die vervolgens te vertalen naar concrete initiatieven. “Deze verkenningsfase geeft een inventarisatie van de onderwerpen die spelen in de sector en waar de prioriteiten liggen. We willen een agenda met hoofdpunten vastleggen, om zo de gezamenlijke visie boven tafel te krijgen. De volgende stap is dan die knelpunten onder de aandacht brengen bij de overheid, om meer steun te krijgen voor de uitdagingen waar de maritieme industrie mee te maken heeft. Een mooie bijvangst zou zijn om meer structuur aan te brengen in de vele, vaak kleine samenwerkingsverbanden die al in de sector bestaan. Zodat deze inspanningen niet verwateren maar effectiever worden.” 

Over Maritiem Delta 

Nederland is het maritieme centrum van Europa en het hart van het cluster bevindt zich in de Maritime Delta: het gebied van Tweede Maasvlakte tot en met Gorinchem en Werkendam. 
De Maritime Delta is op het gebied van maritiem onderzoek, ontwikkeling en innovatie een van de sterkste regio’s ter wereld. Die sterke positie is mogelijk door een veelzijdige maritieme industrie, een zeer diverse vloot van zeeschepen, de grootste binnenvaartvloot van Europa en grootste havencapaciteit van de wereld. Daarnaast is Nederland wereldwijd toonaangevend op het gebied van offshore dienstverlening en ontwikkeling van complexe maritieme systemen. Drechtsteden is partner van Maritiem Delta. 

Over de Regionale Maritieme Agenda 

De Regionale Maritieme Agenda wordt mede in opdracht van Drechtsteden opgesteld. Hierin komen thema's uit de Groeiagenda 2030 en Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem, zoals duurzaam varen, digitalisering en human capital binnen de maritieme sector, aan bod. 

Bron: Maritime Delta 

 

Deel op social media: