Hoger onderwijs keert terug in de regio met de komst van Dordrecht Academy

Op 1 september opent de Dordrecht Academy zijn deuren. Daarmee keert het hoger onderwijs terug in de Drechtsteden. De hbo-school start met zes opleidingen en hoopt daar ongeveer 150 tot 200 studenten voor te trekken. Zij moeten de enorme personeelstekorten bij bedrijven in de regio helpen oplossen.

Opgezet met bedrijven

Daarom zijn de opleidingen samen met bedrijven in de regio opgezet. De academie leidt de werknemers op waar zij behoefte aan hebben. “Dat is ongekend in de Nederlandse context. Het is ook de reden van ons bestaan”, zegt directeur Erwin van Braam, van het overkoepelende Programma Hoger Onderwijs Drechtsteden (PHOD).

De opening is een mijlpaal. Niet alleen voor studenten en bedrijven die smachten naar hoger opgeleid personeel, maar voor de hele stad en regio. Na het vertrek van de hts in 1999 bleven alleen de pabo’s over als hbo-opleidingen. Later voegde het Da Vinci College daar commerciële opleidingen aan toe via HBO-Drechtsteden. Toch verdwenen de meeste studenten uit de stad en dat betekende een behoorlijke klap voor horeca, winkels en andere voorzieningen.

Studentenstad

Dordrecht Academy mikt op termijn op 800 studenten. “Die gaan hier dan studeren en hopelijk ook wonen. Dordrecht wordt weer een studentenstad, maar dan anders”, zegt van Braam. “Een deel van onze studenten werkt ook. Er zal weer een studentencultuur ontstaan, maar dat gaat langzaam. Verwacht niet dat in september de terrassen vol zitten. We brengen het hoger onderwijs terug, maar wel anno 2022. Iedereen heeft het hier altijd over de hts, maar daar moeten we afscheid van nemen.”

Via de Dordrecht Academy bieden Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Inholland en Christelijke Hogeschool Ede tweejarige, praktijkgerichte hbo-opleidingen in deeltijd en voltijd aan, zogeheten Associate degrees (Ad). Studenten krijgen na afronding een internationaal, door de overheid erkend hbo-diploma en zijn bijna verzekerd van een baan. In septemer

Dat zal nog niet in het nieuwe, markante hbo-gebouw op het Leerpark zijn. Dat zou medio dit jaar klaar zijn, maar wordt volgens de directeur pas rond het nieuwe jaar opgeleverd. Het eerste jaar gaan studenten dan ook naar het Achterom, in eigen lokalen naast de pabo’s. Ook vinden praktijkstudies bij de bedrijven zelf plaats. Zo is Oceanco bezig een campus op te richten in Zwijndrecht. De school werkt verder samen met bedrijven als Fokker, Amega, Damen, IHC, Krohne, grote bouwbedrijven, distributiecentra op Dordtse Kil, met tehuizen en zorg- en welzijnsorganisaties. De opleidingen sluiten aan bij hun wensen.

Verbinden van arbeidsmarkt en onderwijs

Smart Delta Drechtsteden, Gorinchem en de provincie Zuid-Holland investeren 22,5 miljoen euro in de regio waarbij bedrijfsleven en kennisinstellingen samenwerken in projecten. Het Rijk verdubbelt, met de Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem, dat bedrag om de brede welvaart en daarmee de veerkracht van Nederlandse regio’s te versterken.  Een belangrijk thema hierin is 'het beter verbinden van arbeidsmarkt en onderwijs'. Dordrecht Academy verstevigt het aanbod van hoger onderwijs in de regio, om zo hoger opgeleiden naar de Drechtsteden te trekken en te behouden. 

Bekijk hier de originele bron. 

Deel op social media: