Idee of voorstel voor zonneproject in de Drechtsteden? Doe mee!

In de Drechtsteden is er al veel met elkaar gesproken over gebieden waar eventueel ruimte is voor het grootschalig opwekken van duurzame zonne-energie op land. Het is nu tijd om met elkaar een stapje verder te gaan: welke ideeën en voorstellen voor zon op land zijn er in de Drechtsteden? Iedereen – inwoners, ondernemers en organisaties - kan zijn of haar voorstel of idee inbrengen. Doe mee! Zo gaat Smart Delta Drechtsteden voor nieuwe energie.

In de zomer van 2021 hebben de zeven gemeenten in de Drechtsteden, de twee waterschappen en de provincie gezamenlijk de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 vastgesteld. Hierin is vastgelegd dat zon op land nodig is om voldoende energie op te wekken zodat we voldoen aan de ambitie. En dat de gemeenten zon op land zorgvuldig willen inpassen in het landschap. Daarom gelden er criteria voor zon op land. Zo moet het landschap altijd worden versterkt in plaats van verstoord. Bijvoorbeeld dat er meer groen voor terugkomt. Hiermee willen de Drechtsteden naar een duurzaam energiesysteem toewerken.

Zon op land: wat bedoelen we daarmee? 

In de RES 1.0 hebben we het over twee typen gebieden voor zon op land: 

  • Uitwerkingsgebieden: de noordzijde van Kijfhoek/ aan de westzijde van de A16/ een strook langs de Betuwelijn/ een gebied langs de A15 
  • Restruimten: onbebouwde terreinen langs snelwegen (geluidswallen en -schermen), bij verkeersknooppunten, braakliggende industrie- en bedrijventerreinen, voormalige vuilstortplaatsen en ruimte boven parkeerplaatsen. We hebben het hier niet over zon op daken. 

In de RES 1.0 zijn zowel voor de uitwerkingsgebieden als de restruimten criteria benoemd waar het voorstel aan moet voldoen. Hieronder staat het hele participatieproces zon op land ‘Van project-idee naar realisatie’. Voorstellen en ideeën kunnen het hele jaar worden ingebracht. Voorstellen die in februari in projectparticipatie gaan, kunnen onderstaande tijdslijn volgen. Het gaat hier vooral om de processtappen die genomen moeten worden. 

Participatieproces zonneprojecten

Bijdragen aan een duurzaam Drechtsteden? Doe mee!

Heb jij, als inwoner, ondernemer of organisatie, een concreet voorstel of plan voor een zonneproject op een locatie in de Drechtsteden? Of is je idee al wat verder uitgedacht maar nog niet compleet? Alles is welkom! Breng ze hier op het 'Denk mee!'-platform in!

Vanaf februari zouden er al concrete voorstellen de fase van projectparticipatie in kunnen gaan. Op ‘Denk mee!’ zijn dan alle projecten in participatie te vinden. Wil je op de hoogte gehouden worden? Schrijf je dan in op het platform.

Financiële participatie

Meer geïnteresseerd in mogelijkheden om financieel deel te nemen in een zonneproject? Of heb je ideeën om samen met je buren een energiecoöperatie te vormen? Heeft u de wens om te investeren, maar weet u nog niet hoe? Ook dan horen wij graag van je.

Iets anders kwijt?

Wil je iets anders over zon op land kwijt? Ook dan horen we graag van je.

Smart Delta Drechtsteden gaat voor nieuwe energie

Smart Delta Drechtsteden gaat voor nieuwe energie. De regio is goed op weg om in 2050 energieneutraal te zijn. Want het is zaak om bij te dragen aan een stabieler klimaat en het leefbaar houden van de aarde, voor huidige én volgende generaties. Smart Delta Drechtsteden draagt bij aan de klimaatdoelstellingen van Nederland en een duurzame toekomst voor de inwoners van deze regio.

Deel op social media: