Impuls van Rijk: miljoenen voor betaalbare nieuwbouw Maasterras in Dordrecht

Op het Maasterras in Dordrecht komen in de eerste fase ruim 626 woningen. Bijna driekwart daarvan komt in de categorie sociale huur, midden huur (tot €1000 per maand) en betaalbare koop (tot €325.000). Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) heeft de gemeente Dordrecht daarvoor €4 miljoen toegekend uit de Woningbouwimpuls. Dankzij deze bijdrage is het mogelijk om ook de betaalbare woningen te bouwen. Niet alleen goed voor Dordrecht, maar ook voor Smart Delta Drechtsteden: zo gaan we voor meer woningen.

Het Maasterras is één van de belangrijkste plekken voor nieuwbouw in Dordrecht. Het gebied ligt tegen de binnenstad aan en kijkt uit over de Oude Maas. Tegelijkertijd zijn er veel beperkingen door de spoorlijn, de A16 en de bodemvervuiling. Het Maasterras is onderdeel van de Dordtse Spoorzone, waar Dordrecht duizenden woningen wil bouwen. De gemeente heeft aan de Weeskinderendijk al grond aangekocht met het oog op die nieuwbouw. Omdat er bij deze plannen sprake is van een financieel tekort, diende de gemeente een aanvraag in bij het ministerie.   

Modaal 

“Het is geweldig dat we deze bijdrage krijgen”, zegt wethouder Maarten Burggraaf uit Dordrecht. “Het Maasterras is geen makkelijke plek om te bouwen, maar wij laten zien dat het mogelijk is. En dankzij de bijdrage van het Rijk kunnen we hier ook woningen bouwen voor mensen met een modaal of lager inkomen.” 

Tempo 

Voorwaarde is dat de bouw eind 2024 begint. “Wij willen tempo maken met nieuwbouw dus die deadline van het Rijk past helemaal bij onze ambitie. En het Maasterras wordt een heel bijzonder gebied: veel woningen, maar ook aandacht voor groen. Uitstekend bereikbaar via spoor, weg en water, en dicht bij de binnenstad", zo schetst Burggraaf.  

Openbaar vervoer 

Wethouder Rik van der Linden van verkeer wijst op het belang van bouwen langs het spoor in Zuid-Holland. “Het Rijk ondersteunt niet voor niets drie projecten langs 'de Oude Lijn' van Leiden naar Dordrecht met een bijdrage. Er is een grote samenhang tussen het ontwikkelen van hoogwaardig openbaar vervoer en de bouw van nieuwe woonwijken."  

Tweede Woningbouwimpuls 

Het is al de tweede keer dit jaar dat Dordrecht een bijdrage krijgt toegekend uit de Woningbouwimpuls. Bij de vorige ronde in februari kreeg Dordrecht €3,5 miljoen voor de ontwikkeling van 510 woningen aan de Spuiboulevard, waar kantoren plaats maken voor woningen. Die bouw moet uiterlijk in 2023 beginnen. Ook Zwijndrecht kreeg bij de vorige ronde een impuls vanuit het Rijk: € 4,7 miljoen voor de ontwikkeling van het Stationskwartier, voor de bouw van 912 woningen in een groen-stedelijke omgeving. 

Inlopen 

Er komt nog een vierde ronde waarvoor gemeenten projecten kunnen indienen. Bij de derde ronde heeft het ministerie in totaal €253 miljoen toegekend aan 33 gemeenten, voor de bouw van 44.277 woningen. De regeling is bedoeld om het woningtekort in Nederland in te lopen.   

Smart Delta Drechtsteden gaat voor meer woningen 

Smart Delta Drechtsteden gaat voor meer woningen: 25.000 nieuwe woningen tot 2030. En dat is essentieel. Want mensen die hier nu wonen, hebben een woning nodig die bij hen past. Dat geldt ook voor mensen van buiten de regio. Omdat ze terug willen verhuizen, of omdat ze hier werken en dichtbij hun werk willen wonen. Daarom werken de Drechtsteden aan voldoende passende woningen, zodat iedereen die dat wil hier goed kan wonen. De toekenning van de Woningbouwimpuls draagt hieraan bij.  

Deel op social media: