In gesprek over innovatieve oplossingen voor belangrijke opgaven tijdens Smart City Next

Op 27 en 28 september organiseren de provincie Zuid-Holland en de gemeente Dordrecht vanuit het Energiehuis Smart City Next. Tijdens deze editie bespreken aanwezigen, samen met sprekers en kennisrondes, over belangrijke opgaven voor de maatschappij en hoe digitale oplossingen daaraan kunnen bijdragen. Opgaven die ook relevant voor de regio Drechtsteden zijn.

Hoe zorg je dat je een economisch sterke, inclusieve, duurzame en toekomstbestendige gemeente wordt? Hoe kun je met behulp van slimme oplossingen een optimale en veerkrachtige leefomgeving creëren voor je burgers? Vragen waar tijdens het evenement gezocht wordt naar oplossingen.  

Hoofdopgaven zoals duurzame verstedelijking, de energie- en mobiliteitstransitie, klimaatadaptatie en de woningbouwopgave moeten aangepakt worden. Om dit effectief te kunnen doen, is een integrale aanpak noodzakelijk waarbij digitale oplossingen in grote mate bij kunnen dragen. Zo creëren we een economisch sterke, inclusieve, duurzame en toekomstbestendige (informatie)samenleving.  

Vraagstukken  

Aan bod komen vraagstukken zoals:  

  • Welke lessen kunnen we leren van de coronacrisis en hoe kunnen we deze gebruiken om in de toekomst sterker en veerkrachtiger te zijn?  
  • Hoe kun je samenwerken met andere gemeenten om maatschappelijke opgaven integraal en met minder financiële middelen aan te pakken?  
  • Digitalisering en data zijn belangrijker dan ooit. Hoe zet je digitalisering in om effectiever en efficiënter invulling te geven aan belangrijke opgaven van verstedelijking, klimaattransitie en de informatiesamenleving? 
  • Wat kan 5G brengen en hoe kan 5G andere technologieën versnellen? 

Programma 

Op 27 september wisselen deelnemers tijdens Smart City Next ervaringen uit en leren zij van concrete voorbeelden. Vanuit slimme gemeenten, maar ook slimme regio’s. De focus ligt op de praktijk en het bieden van concrete handvatten om zelf morgen aan de slag te gaan. In totaal zijn er vijf inspirerende keynotes en meer dan 30 sessies, workshops, kennistafels en innovatielabs uit de praktijk! Ook betrekt de organisatie buitenlandse collega’s. Zij hebben immers in veel gevallen te maken met dezelfde uitdagingen. Naast dat wethouder en portefeuillehouder Maarten Burggraaf één van de sprekers is, organiseert de regio samen met Duurzaamheidsfabriek een workshop: 

E. Innovatie als driver; hoe bevorder je als gemeente innovatie?

  • Gemeenten kunnen een aanjagende en faciliterende rol spelen in het ontwikkelen van innovaties voor maatschappelijke en economische impact
  • In de regio Drechtsteden werken de gemeenten samen met een breed instrumentarium, waaronder Digital Mainport Drechtsteden en de Duurzaamheidsfabriek
  • Aan de hand van deze voorbeelden gaan de sprekers graag het gesprek aan met de deelnemers over de mogelijke rollen en instrumenten van gemeenten.

Max Remerie, Business Development Digital Mainport, Economic Development Board Drechtsteden
Arjen Langhorst, Strategisch adviseur Regionale economie & Innovatie bij Gemeente Dordrecht / Regio Drechtsteden
Daan Wortel, Managing Director, Duurzaamheidsfabriek

Tijdens de excursiedag op 28 september bezoeken deelnemers succesvolle praktijkvoorbeelden die bijdragen aan de aanpak van maatschappelijke opgaven in Dordrecht, Rotterdam, Delft en Den Haag. 

Relevant voor de ambities van de Drechtsteden  

Werken waar je woont is één van de ambities van de Drechtsteden. Dat betekent bestaande banen behouden en nieuwe bedrijven en werkgelegenheid naar de regio halen. Maar ook investeren in goed opgeleide mensen die aan de vraag van het bedrijfsleven in onze regio kunnen voldoen. 30.000 extra arbeidsplaatsen is het doel. Innovatie stimuleren en versnellen is een belangrijk onderdeel hiervan, waarbij digitalisering als een rode draad door alle initiatieven heen loopt en ieder thema raakt. 

Aanmelden  

Tickets zijn hier verkrijgbaar.  

 

Deel op social media: