Informatieavond Groeiagenda voor raadsleden Drechtsteden-gemeenten

Raadsleden uit de 7 Drechtsteden-gemeenten zijn op dinsdagavond 2 februari door ambtenaren digitaal bijgepraat over de opgaven uit de Groeiagenda Drechtsteden 2030. Ook de hoofdlijnen voor de plannen van 2021 kwamen aan bod.

Doel van de bijeenkomst 

De Groeiagenda 2030 is de strategische visie voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van de Drechtsteden in de periode 2018- 2030. In het Uitvoeringsprogramma 2021 staat op hoofdlijnen welke kernopgaven dit jaar worden opgepakt. In februari is het Uitvoeringsprogramma vastgesteld door de colleges, waarna het in de gemeenteraden wordt behandeld. Als voorbereiding op die behandeling zijn de raadsleden geïnformeerd over het geheel. 

Ambities vertaald naar kaartbeelden

Tijdens de digitale informatiebijeenkomst spraken de opgavemanagers over de kernopgaven van hun eigen opgaven binnen de Groeiagenda: Bouwen en Wonen, Werken en Economie, Bereikbaarheid en Mobiliteit en Energietransitie. In het Uitvoeringsprogramma 2021 zijn de ambities binnen de opgaven vertaald naar kaartbeelden. Op deze kaartbeelden van de regio en per gemeente zijn de kansen en ambities bij het realiseren van de kernopgaven letterlijk in kaart gebracht. Deze zijn tijdens de bijeenkomst nader toegelicht.

Ook bespraken de opgavemanagers de samenhang tussen de verschillende opgaven en de Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem en werden de raadsleden meegenomen in hoe de realisatie van de doelen wordt ondersteund door Public Affairs en Communicatie. Olga Arandjelovic, Manager Groeiagenda en Regio Deal: "We hopen dat we met deze ambtelijke informatieve bijeenkomst bijdragen aan het goede politieke gesprek in de raden."  

Meer weten? ​​​​​​​

Bekijk hier het Vlugschrift, een schriftelijke terugblik op de informatiebijeenkomst. Je vindt in dit Vlugschrift ook de links naar de opname van de avond, de presentatie en het volledige Uitvoeringsprogramma.

Deel op social media: