Informatiebijeenkomst over verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem

Het project MIRT-Verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem doet onderzoek naar een betere doorstroming en een verkeersveilige A15. Over de voortgang van het project vindt op 16 juni van 19.30 uur tot 21.00 uur een online informatiebijeenkomst plaats. Het project is belangrijk voor de regio Drechtsteden: Goede bereikbaarheid is een voorwaarde voor aantrekkelijk wonen, werken en om een bedrijf te vestigen. Het is daarom nodig om files op onder andere de A15 te verminderen en de doorstroming te verbeteren.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseert de bijeenkomst. Geïnteresseerden krijgen informatie over de laatste ontwikkelingen in het proces sinds de vorige bijeenkomst eind 2020. Denk aan de mogelijke verbreding van de snelweg, knelpunten en mogelijke oplossingen. Bekijk hier de video die meer uitleg geeft. 

Digitaal 

De online informatiebijeenkomst is op woensdag 16 juni 2020. Deelnemers kunnen via een link op de projectsite vanaf 19.15 uur digitaal binnenlopen. Om 19.30 uur start de gezamenlijke presentatie. Die duurt ongeveer een uur. Aansluitend is er gelegenheid om vragen te stellen. 

Betere doorstroming past bij ambities  

Goede bereikbaarheid is een voorwaarde voor aantrekkelijk wonen, werken en vestigen van een bedrijf. Het groeiende aantal vrachtbewegingen, het toenemend woon-werk en recreatieverkeer maakt dat we als regio Drechtsteden klaar moeten staan voor de toekomst. De Drechtsteden heeft daarom op het gebied van bereikbaarheid ambities opgesteld in de ‘Groeiagenda 2030’. Één van die ambities is om files op de A16, A15 en de N3 te verminderen en de doorstroming te verbeteren. Het project MIRT-Verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem draagt hieraan bij.  

Meer weten en aanmelden? 

Ga dan naar www.mirta15papendrechtgorinchem.nl  

 

Deel op social media: