Innovatie Roadmaps moet de innovatiekracht vergroten

In nauwe samenwerking ontwikkelen Drechtsteden, Economic Development Board en InnovationQuarter de komende jaren Innovatie Roadmaps. Dit programma, één van de projecten met steun van de Regio Deal, moet de innovatiekracht vergroten door innovatieve projecten sneller naar de markt te brengen op het gebied van smart manufacturing, duurzaam varen, deltatechnologie en zorginnovatie. Hierbij wordt kennis gebundeld en de samenwerking met bedrijven en kennisinstellingen aangegaan, met ondersteuning van een business developer op ieder thema.

Thema’s en business developers: 

  • Delta Technology - Arjen de Jong 
  • Duurzaam Varen - Hedi Visscher 
  • Zorg Innovatie - Liesbeth Leurs 
  • Smart Manufacturing - Jan Terlingen 
  • Digital Mainport - Max Remerie 

Arjen Langhorst, projectleider Innovatie Roadmaps:

"De business developers brengen in kaart welke innovatiekracht al in de regio aanwezig is en wat er versterkt kan worden. Voor de volgende stap, het samenbrengen van deze kracht in een meer gestructureerde aanpak in de vorm van de roadmaps, wordt het bedrijfsleven opgeroepen om gezamenlijk innovaties verder te brengen. Die samenwerking is cruciaal, ook voor de langere termijn. Hierbij is nadrukkelijk aandacht voor het creëren van draagvlak en draagkracht in de triple helix voor visie en daadwerkelijke uitvoering van concrete projecten binnen de roadmaps. Met succesvolle samenwerkingen kunnen we in de toekomst ook gezamenlijk een kansrijker beroep doen op nationale en Europese stimuleringsgelden, zodat we als regio meer maatschappelijke en economische impact bereiken."

 

Digital Mainport: Drechtsteden innoveren digitaal in een ecosysteem

Een van de thema's van de onderwerpen van de Innovatie Roadmaps is Digital Mainport Drechtsteden, met Max Remerie als business developer. Digital Mainport Drechtsteden is in 2017 opgericht om meer impact te organiseren met het open en onafhankelijk glasvezelnetwerk in de regio Drechtsteden. Met de Regio Deal  is er de mogelijkheid om het platform te ontwikkelen tot een ecosysteem, waarin verschillende partijen hun digitale krachten bundelen en hun innovatiekracht vergroten. In een podcast spreekt Digital Shapers, afgelopen jaar nauw betrokken geweest bij de verdere ontwikkeling van Digital Mainport in de Drechtsteden, met Max over de kracht van het platform en ecosysteem Digital Mainport en het belang van experimenteren.  

Luister de podcast ' De Drechtsteden innoveren digitaal in een ecosysteem' hier.

Meer weten over de Innovatie Roadmaps? Neem contact op met Arjen Langhorst of kijk op https://www.drechtsteden.nl/Regio_Deal

Deel op social media: