Inwoners denken mee over duurzame mobiliteit

Binnen de Drechtstedengemeenten is het STOMP-principe (Stappen, Trappen, Ov, Mobility as a Service en privéauto) een belangrijk uitgangspunt voor de manier waarop wij kijken naar mobiliteit. In Dordrecht loopt er over dit onderwerp een participatieronde; inwoners kunnen meedenken over de locaties van openbare laadpalen.

Toepassen van de STOMP-principe

STOMP staat voor Stappen, Trappen, Ov, Mobility as a service (MaaS) en Privéauto. Bij het STOMP-principe geven we de meeste prioriteit aan de vervoerwijze die met het minste ruimtebeslag de grootste groep mensen kan faciliteren bij hun verplaatsing. S krijgt de meeste prioriteit, gevolgd door de T, de O, de M en dan pas de P. Zo vormt de mens het startpunt. Door dit principe toe te passen ontstaan gebieden waar lopen een aantrekkelijke optie is. Voor langere afstanden bieden fiets en ov uitkomst als schone en ruimte-efficiënte vervoersmiddel. Mobility as a service (afgekort MaaS) kan dit gebruik vergemakkelijken en verder stimuleren. De privéauto geldt als sluitstuk. Je kunt dus nog overal komen met de auto, maar je moet soms net wat verder lopen als je hem parkeert. ​​​​​​​STOMP vormt de basis voor de ruimtelijke inpassing van mobiliteit.

Oproep nadenken over manier van reizen

In de praktijk komt het erop neer dat de Drechtstedengemeenten willen bereiken dat alle 300.000 inwoners van de Drechtsteden nadenken over de manier waarop ze reizen. Was het tot 10 jaar geleden vanzelfsprekend om vaak gebruik te maken van de privéauto, nu kennen we allemaal nieuwe manieren van mobiliteit. Deelvervoer per fiets of scooter, vaak gecombineerd met ov, geeft duurzame mogelijkheden om jezelf te verplaatsen. Ook de grote toename van het gebruik van de elektrische fiets heeft positieve gevolgen voor onze bereikbaarheid. Daarnaast zijn er steeds meer inwoners die gebruik maken van een elektrische auto. Daar heb je dan natuurlijk wel een laadpaal voor nodig.

Mobility as a Service, kortgezegd MaaS, betekent het plannen, boeken, en betalen van al het mogelijke vervoer via apps. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de deelfiets, auto, scooter, trein, (water)taxi. Hierdoor wordt reizen van-deur-tot-deur op maat en volgens de wensen van de reiziger mogelijk. Dat geeft goede mogelijkheden om ons mobiliteitssysteem te verbeteren.

Inwoners denken mee

In Dordrecht loopt er op dit moment (tot half juli 2022) een participatieronde, waarin inwoners kunnen meedenken over de locaties van openbare laadpalen. Dat is niet alleen handig voor bezitters van elektrische auto's, maar hierdoor kunnen Dordtenaren vertrouwen op voldoende laadpunten waardoor de overstap naar elektrisch vervoer makkelijker wordt. De participatie vindt digitaal plaats en heeft nog een ander belangrijk onderwerp. Inwoners kunnen meedenken over de parkeerplekken voor deelfietsen en deelscooters. Deze locaties noemen we hubs. Zij bevinden zich op centrale plaatsen in de stad, bijvoorbeeld bij stations of winkelcentra. De lokale kennis van de inwoners is heel waardevol, zij kunnen helpen om de beste locaties aan te wijzen.

Mogelijke uitrol naar andere gemeenten

Het is vast alleen een kwestie van tijd voordat dit Dordtse initiatief overgenomen wordt door de andere Drechtstedengemeenten. Want door goede mobiliteitsoplossingen gaan we slim samen vooruit. 

 

Deel op social media: