Klimaatplannen nu omzetten in actie!

Klimaatplannen nu omzetten in actie! Deze daadkrachtige woorden sprak onze demissionaire premier Mark Rutte vlak voor aanvang van de COP26 Climate Summit op maandag 1 november in Glasgow. Binnen Smart Delta Drechtsteden staan we al in de actiemodus. We gaan voor nieuwe energie. Nu belangrijke beleidsdocumenten zoals de Regionale Energie Strategie en Transitievisie Warmte zijn afgerond, willen we doorpakken met de uitvoering. Op verschillende plekken in de regio gaat de schop al letterlijk de grond in. Maar, willen we de komende jaren in de regio structureel meters kunnen maken met de energietransitie, dan is er vanuit de overheid meer geld nodig.

Regionaal portefeuillehouder Jacqueline van Dongen benadrukte het onlangs nog maar weer eens in een interview met het AD. "De tijd van papierwerk rond de energietransitie is voorbij, het is tijd dat de schop de grond van de Drechtsteden in gaat. Maar zo lang het kabinet demissionair is, zit de regio in de wachtkamer. Er zijn tientallen miljoenen euro’s extra nodig om de ambities van Smart Delta Drechtsteden nu waar te maken."

Strenge aanbeveling

Eerder trok de Raad van State de volgende conclusie: het demissionair kabinet van premier Mark Rutte heeft te lang gewacht met de prangende kwesties rond het klimaat. Haast maken met de energietransitie is bittere noodzaak om de door het land gestelde doelen voor 2030 en 2050 te halen, is kortweg de strenge aanbeveling van de hoogste rechter in het land. Regionaal portefeuillehouder Energie Jacqueline van Dongen onderschrijft die noodkreet. Juist omdat Smart Delta Drechtsteden haar huiswerk inmiddels heeft afgerond en de plannen om duizenden woningen op het warmtenet aan te sluiten - voor de regio de meest kansrijke route naar minder energieverbruik – klaar liggen om uitgevoerd te worden.

Informatie op wijkniveau

Per gemeente zijn er plattegronden waarop buurten met bepaalde kleuren zijn aangeduid. Ze zijn onderdeel van de Transitievisie Warmte, die elke gemeente voor het eind van het jaar moet opleveren aan het Rijk. In dit document kunnen inwoners zelf zien hoe hun wijk, buurt of straat ervoor staat of een aansluiting op het warmtenet in de toekomst tot de mogelijkheden behoort.

Eerlijk zijn

"Maar we moeten ook eerlijk zijn", vertelt Jacqueline van Dongen. "Van sommige buurten en wijken weten we nog niet goed wat de beste manier is om over te stappen naar schone energie en dus een lagere energierekening. Maar van een kleine 6000 huizen weten we dat zij de komende vijf jaar de aansluiting op het warmtenet krijgen. En we hopen met een subsidie van de Europese Unie, om dit in de jaren daarna nog eens voor duizenden woningen betaalbaar mogelijk te maken. Dat zijn voor nu vooral sociale huurwoningen. Omdat daar veel huizen bij elkaar zijn en die met twee grote buizen (één buis aanvoer, één buis afvoer) aan te sluiten zijn. Alleen daar is het momenteel haalbaar en betaalbaar voor de mensen."

Realistisch plan

De verwachting is dat het nieuwe kabinet wél de middelen voor gemeenten beschikbaar stelt om de benodigde grote stappen te zetten. "Dan kunnen we hopelijk ook met een betaalbaar, realistisch plan naar particuliere woningeigenaren toe stappen die nu moeite hebben hun energierekening te betalen en waar energiearmoede dreigt."

Smart Delta Drechtsteden

Smart Delta Drechtsteden gaat voor nieuwe energie. De regio is goed op weg om in 2050 energieneutraal te zijn. Want het is zaak om bij te dragen aan een stabieler klimaat en het leefbaar houden van de aarde, voor huidige én volgende generaties. Smart Delta Drechtsteden draagt bij aan de klimaatdoelstellingen van Nederland en een duurzame toekomst voor de inwoners van deze regio. Extra middelen van het Rijk zijn daarom nodig om door te kunnen pakken.

Bekijk hier de originele bron. 

Deel op social media: