Kwartaalbijeenkomst 8 maart 2022

2022 markeert het eerste jaar van de nieuwe samenwerking in de Drechtsteden. We willen als Smart Delta Drechtsteden, als overheid, bedrijfsleven en onderwijs, samen onze ambities realiseren. Dat betekent dat er werk aan de winkel is. Op 2 november 2021 zijn we de nieuwe samenwerking spetterend gestart tijdens de eerste kwartaalbijeenkomst in het Energiehuis. En op 8 maart gaan we de verdieping in!

uitnodiging kwartaalbijeenkomst 8 maart 2022

Kracht van gezamenlijkheid 

We werken al enkele jaren aan het versterken van onze sociaal-economische positie, waarbij we steeds vaker inzien dat we opgaven in samenhang moeten oppakken. Als we iets doen in de ene pijler heeft dat vanzelfsprekend effect op de andere pijler en andersom. In de kwartaalbijeenkomst gaan we op zoek naar deze
dwarsverbanden.

We dagen de deelnemers – ondernemers, bestuurders en raadsleden - uit om hierover met elkaar het gesprek te voeren. Ieder vanuit zijn eigen rol, kennis en ervaring. Zo maken we gebruik van de kracht van de gezamenlijkheid om stappen te kunnen maken in het uitvoeren van onze ambities. Jouw inbreng is nodig om deze gezamenlijke kracht maximaal in te kunnen zetten!

Verder gaan we in vier workshops onder begeleiding van gemeentesecretarissen als gespreksleiders verder de diepte in. De uitkomsten van de workshops vormen een bron van inspiratie voor de nieuwe raadsperiode.

We kijken samen naar wat de toekomst ons brengt, waar we op in willen en moeten zetten en waar we als Smart Delta Drechtsteden het verschil maken. We kijken slim samen vooruit!

 

Het programma 

 • 16.30 uur: Inloop
 • 17.15 uur: Welkom door dagvoorzitter Marijke Roskam
 • 17.20 uur: Aftrap Wouter Kolff
 • 17.30 uur: Otto Raspe (Hoofd RaboResearch Regio’s, Innovatie, Duurzaamheid en Ondernemerschap): wat brengt de toekomst ons?
 • 18.15 uur: In gesprek met ondernemers en onderwijsbestuurders en kick-off Campus Leerpark
 • 19.00 uur: Diner
 • 20.20 uur: Workshopronde 1*
 • 21:00 uur: Pauze
 • 21:20 uur: Workshopronde 2*
 • 22:00 uur: Afsluiting dagvoorzitter Marijke Roskam en Wouter Kolff
 • 22:10 uur: Borrel
 • 23:00 uur: Einde avond

Workshops

 • Slim samen vooruit aan de hand van de Economische agenda 2040
 • Arbeidsmarkt klaar voor de toekomst, in balans met wonen en werken
 • Versnelling bouwopgave
 • Inzet triple helix in de gezamenlijke lobby

Aanmelden?

Ik hoop je te mogen begroeten op dinsdag 8 maart aanstaande. Aanmelden kan heel eenvoudig via deze link. Uiteraard nemen wij de dan geldende coronamaatregelen in acht.

 

Deel op social media: