Lancering samenwerkingsverband Zero Emission Dredging Hub

Op 2 juli startte het samenwerkingsverband de Zero Emission Dredging Hub. Van Oord, Boskalis, Royal IHC, Damen en de Drechtsteden tekenden een convenant voor structurele samenwerking richting emissievrij baggeren. Een primeur op weg naar een groene toekomst.

Toonaangevende bedrijven uit de Drechtsteden hebben een gezamenlijk doel: ‘Zero Emission Dredging as soon as possible’. Deze ambitie vraagt om een gestructureerde samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheid. Business developer deltatechnologie Arjen de Jong: “Samenwerking is niet alleen noodzakelijk. Het geeft ook een competitief voordeel. Open innovatie maakt het mogelijk om sectorbreed nieuwe kennis en technologie toe te passen. Door te innoveren in een meerjarige strategische samenwerking zorg je voor meer slagkracht, snelheid en het delen van kosten.” 

Structurele samenwerking bekrachtigen 

Om de structurele samenwerking te bekrachtigen tekenden Van Oord, Boskalis, Royal IHC en Damen samen met de Drechtsteden en Programma Hoger Onderwijs Drechtsteden, een officiële MoU (memorandum van overeenstemming). Hiermee is de Zero Emission Dredging Hub een feit. De lancering vond plaats tijdens Friends of the River, een high-level event ter herdenking van de Sint Elisabethsvloed. De uitzending is hier terug te kijken. 

Hoe verder?  

De intentieverklaring is het startpunt. De komende maanden wordt er een online platform opgezet om het samenwerkingsverband uit te bouwen. Alle partijen die betrokken zijn bij de energietransitie in de maritieme sector, en in het bijzonder bij bagger-usecases, worden opgeroepen zich aan te sluiten. Denk hierbij aan de overheid die wet-, regelgeving en stimulering regelt, kennisinstellingen die technologie ontwikkelen en helpen bij implementatie, en uiteraard de industrie als volledige waardeketen.  

Deltatechnologie ook belangrijk voor de regio  

De regio Drechtsteden kent een diverse economie met veel sterke sectoren, waaronder de maritieme sector. In de Drechtsteden zijn deze sectoren sterk vertegenwoordigd en is de transitie naar de nieuwe economie nadrukkelijk aanwezig. Programma’s ontwikkelt om innovatiekracht te versterken hebben grote impact op een breed netwerk van bedrijven, met uitbreiding en verspreiding van kennis en kunde naar mkb-bedrijven in de regio.  

Naast de uitdagingen van de brede maritieme sector, zijn verduurzaming en digitalisering binnen de deltatechnologie ook een belangrijk thema voor de regio Drechtsteden, vanwege het sterke baggercluster in de regio, inclusief kust- en oeverwerken. De grote ambitie op het gebied van ‘zero emission dredging’ vraagt om specifieke oplossingen. Hiervoor moet ingezet worden op nieuwe technologie, veranderde regelgeving en disruptieve concepten. 

Thema binnen Innovatie Roadmaps  

Deltatechnologie is ook een van de thema’s binnen de Innovatie Roadmaps. Dit programma, één van de projecten met steun van de Regio Deal, moet de innovatiekracht vergroten door innovatieve projecten sneller naar de markt te brengen. Hierbij wordt kennis gebundeld en de samenwerking met bedrijven en kennisinstellingen aangegaan, met ondersteuning van een business developer op ieder thema. Andere thema’s zijn smart manufacturing, duurzaam varen en zorginnovatie.  

 

Zero Emission Dredging Hub

Foto: Lancering Zero Emission Dredging Hub (v.l.n.r.): Frans Bosman (Damen), Sjon Kranendonk (Van Oord), Arjen de Jong (Economic Development Board Drechtsteden), Sander Steenbrink (Boskalis), Daniëlle Stolk (Programma Hoger Onderwijs Drechtsteden), Erik van der Blom (Royal IHC) en Maarten Burggraaf (Drechtsteden). 

Deel op social media: