Leerpark ontwikkelt zich tot dynamische campus in de regio

Het Leerpark in Dordrecht krijgt dankzij enkele recente ontwikkelingen een nog sterkere positie als plek waar onderwijs en bedrijfsleven elkaar vinden. Tot de belangrijkste recente ontwikkelingen horen de start van de nieuwbouw bestemd voor de Dordrecht Academy, de verkenning van de vestiging van ‘Focus on’ in de Maakfabriek. Deze ontwikkelingen zijn niet alleen goed voor Dordrecht, maar uiteindelijk ook voor de regio.

Bruisende campus  

Peter Heijkoop, wethouder in Dordrecht en regionaal portefeuillehouder onderwijs en arbeidsmarkt in de Drechtsteden: “Ik ben heel blij dat de ontwikkelingen op het Leerpark nu in een stroomversnelling komen. Het Leerpark is hard op weg een bruisende campus te worden. Binnenkort kunnen we weer enkele nieuwe mijlpalen neerzetten.” 

Nieuwbouw voor het hoger onderwijs van de Dordrecht Academy 

De start van deze nieuwbouw is rond de zomer en de oplevering wordt eind volgend jaar verwacht. In dit nieuwe beeldbepalende gebouw, ontworpen door architectenbureau Rau, wordt op de bovenste verdiepingen de Dordrecht Academy gehuisvest. De overige ruimtes zijn bestemd voor invulling met innovatieve bedrijvigheid, passend in het profiel van het Leerpark: leren, innovatie en ondernemen. 

Maakfabriek 

De ontwikkeling van de Maakfabriek komt in een stroomversnelling doordat Krohne Altometer haar start up ‘Focus on’ wil vestigen in de Maakfabriek; Focus On richt zich op slimme data gestuurde procestechniek/-meting. Samen met Samson zetten zij zo een nieuw innovatiecentrum voor research en development op. Met deze vestiging begint het programma voor de Maakfabriek inhoudelijk concrete vormen aan te nemen. Ook de bouw- en metaalopleiding van ROC Da Vinci en Bouwmensen komen in de Maakfabriek. 

Beter verbinden van arbeidsmarkt en onderwijs  

De Drechtsteden, Gorinchem en de provincie Zuid-Holland investeren 22,5 miljoen euro in de regio, waarbij bedrijfsleven en kennisinstellingen samenwerken in projecten. Het Rijk verdubbelt, met de Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem, dat bedrag om de brede welvaart en daarmee de veerkracht van Nederlandse regio’s te versterken. Een belangrijk thema hierin is 'het beter verbinden van arbeidsmarkt en onderwijs'. Dordrecht Academy verstevigt het aanbod van hoger onderwijs in de regio, om zo hoger opgeleiden naar de Drechtsteden te trekken en te behouden.  

Komst Leerpark ook goed voor ambities Drechtsteden 

De Drechtsteden hebben gezamenlijk de ‘Groeiagenda 2030’ opgesteld. In deze Groeiagenda staan de gezamenlijke doelen en ambities van de Drechtsteden waaraan de regio tussen nu en 2030 werkt. De insteek is om van de Drechtsteden een nóg aantrekkelijker woon- en werkgebied te maken voor zowel nieuwe als bestaande inwoners. Eén van de ambities is het creëren van 30.000 extra arbeidsplaatsen. De komst van het Leerpark in Dordrecht draagt hieraan bij.  

Meer weten over Dordrecht Academy?  

Ga naar https://dordrecht.academy/    

Meer weten over de ambities?  

Ga naar https://www.drechtsteden.nl/Werken_Economie  

Deel op social media: