MerwedeLingelijn essentieel voor de Drechtsteden

Op 11 maart ondertekenden de wethouders van Dordrecht, Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem de eindverklaring van de Studie MerwedeLingelijn. De ondertekening vond plaats op het station van Gorinchem en is een bekrachtiging van de samenwerkende gemeenten in een MerwedeLingelijn Alliantie. Deze alliantie roept op om ook de komende vier jaar actief inzet te plegen op de verdere ontwikkeling van de MerwedeLingelijn.

Uit de visie van Mecanoo blijkt dat er veel kansen liggen rondom de lijn. Met de oprichting van de MerwedeLingelijn Alliantie willen de wethouders dit belangrijke onderwerp hoog op de agenda’s houden.

Koppeling woningbouwopgave

De stedenbouwkundige MerwedeLingelijn-studie van architectenbureau Mecanoo is opgezet om de woningbouwontwikkelingen van verschillende gemeenten langs de MerwedeLingelijn in kaart te brengen, met de MerwedeLingelijn als rode draad. De lokale ambities van de gemeenten langs de lijn tussen Gorinchem en Dordrecht vormen samen een woningbouwopgave van ruim 14.500 nieuwe woningen in de regio. De MerwedeLingelijn Alliantie en de stedenbouwkundige studie hebben daarom ook als doel om te ontdekken welke parallel lopende belangen er spelen langs het traject Dordrecht-Gorinchem. Door de woningbouwplannen langs de MerwedeLingelijn te koppelen, ontstaat een belangrijke kans om deze regionale woningbouwopgave te realiseren en het potentieel van de treinverbinding uit te breiden.

Zienswijze Gedeputeerde Staten  

Recent heeft Smart Delta Drechtsteden een nieuwe zienswijze naar de Gedeputeerde Staten gestuurd. In april vindt er een gesprek plaats met gedeputeerde Frederik Zevenbergen om verder te praten over dit voor ons cruciale onderwerp.

Betere bereikbaarheid

Binnen Smart Delta Drechtsteden werken overheid, onderwijs en bedrijfsleven slim samen aan een toekomstbestendige regio voor de ongeveer 300.000 mensen die in de Drechtsteden wonen. Ook werkt Smart Delta Drechtsteden aan betere bereikbaarheid. De Drechtsteden zetten hoog in om de regio via het water, de weg en het spoor bereikbaar te houden. Goede bereikbaarheid versterkt de Drechtsteden. De MerwedeLingelijn is daarin essentieel voor Smart Delta Drechtsteden.

Deel op social media: