Mijlpaal onderwijs regio: Start van bouw ‘Kopgebouw’ ingeluid

Op 11 oktober is tijdens een feestelijke bijeenkomst het startsein gegeven voor de bouw van het ‘Kopgebouw’ op het Leerpark in Dordrecht. Dit moment werd gemarkeerd met een openluchtcollege op de bouwplaats over collectief innoveren in de Drechtsteden. Hierdoor konden de aanwezigen alvast een voorproefje krijgen wat er straks in het Kopgebouw gaat plaatsvinden. Het kopgebouw biedt straks namelijk niet alleen onderdak aan jonge bedrijven in de Smart Industry, maar ook Dordrecht Academy en Career Boost nemen hun intrek in het gebouw. Deze twee initiatieven gaan het hoger onderwijs in de Drechtsteden uitbreiden én versterken. Ook krijgt het Kopgebouw een verbinding met de Duurzaamheidsfabriek, dit is letterlijk een brug om het mbo en hbo met elkaar te verbinden.

Eerste paal Kopgebouw

Na afloop van het college werd op traditionele wijze de eerste paal geslagen door regionaal wethouder in de gemeente Dordrecht en portefeuillehouder onderwijs en arbeidsmarkt in de Drechtsteden Peter Heijkoop, Jan Lokker (bestuurder ROC Da Vinci College), Erwin van Braam (programmadirecteur Hoger Onderwijs Drechtsteden) en Johan van Gerven (Associate Director Acquisition & Development) van Kadans Science Partner. ​​​​​​​

Hoger onderwijs in de regio

“Dat we hoger onderwijs, bedrijfsleven en een innovatieklimaat voor de regio een fysieke plek kunnen geven is een fantastische impuls voor de regio”, vertelt Peter Heijkoop. “De gemeente Dordrecht heeft flink geïnvesteerd in de campusontwikkeling op het Leerpark. Met een stevige visie hebben we ons langdurig ingezet om hoger onderwijs tot een fundament in de regio te kunnen maken, maar ook om daar de juiste fysieke plek voor te vinden met het Kopgebouw. We hebben van de weg hiernaartoe geleerd dat je innoveren vooral samen doet. En die samenwerkingen moeten op de juiste plek, in het juiste gebouw kunnen landen. Zeker als straks ook de bouw van de Maakfabriek aangevangen wordt, hebben we een van de mooiste campussen van Nederland in Dordrecht staan. Dit is echt een heel bijzondere mijlpaal voor de Drechtsteden.”

Met de komst van het Kopgebouw krijgt 'Leven Lang Ontwikkelen' in de regio een stevige impuls en wordt er een belangrijke nieuwe stap gezet in de campusontwikkeling op het Leerpark waarop de afgelopen jaren stevig is ingezet.

Meer dan een mooi gebouw

“Maar om innovaties tot stand te kunnen brengen is meer nodig dan een mooi en kwalitatief sterk gebouw. Een gebouw alleen is niet voldoende. Zowel de binnen als buitenkant van het gebouw moet innovatie ademen. En dat betekent ook dat we alle juiste partijen binnen zo’n gebouw samenbrengen. Een community en ecosysteem creëren tussen jonge bedrijven in kruisbestuiving met ondernemers en als aanvulling op onder meer de Duurzaamheidsfabriek. Dat dit gebouw ruimte gaat bieden aan hoger onderwijs is een grote stap. Daar worden de juiste bedrijven en belanghebbenden uit de regio aan gekoppeld. Samen maken zij het gebouw”, licht Johan van Gerven van ontwikkelaar Kadans Science Partner toe.

Hart van het hoger onderwijs

“Het hart van het nieuwe hoger onderwijs dat we in de regio vestigen moet hier op het Leerpark zijn”, vult Erwin van Braam, programmadirecteur Hoger Onderwijs Drechtsteden aan. “Innovatievragen van bedrijven en instellingen in onze regio staan aan de basis van ons onderwijs. Hier zijn we fysiek in verbinding met bedrijven én het mbo. Het Kopgebouw is straks ons centrum, maar ook onze uitvalsbasis voor samenwerking op andere locaties in de regio.”

Campusontwikkeling

Het kopgebouw maakt onderdeel uit van de Campusontwikkeling in Dordrecht. “De komst van het Kopgebouw als thuisbasis voor nieuwe bedrijven en hoger onderwijs is een belangrijke volgende stap in de campusontwikkeling”, vertelt Jan Lokker, bestuurder van het ROC Da Vinci College. "Het Leerpark krijgt zo steeds meer betekenis als regionale hotspot waar werken, leren en innoveren op een organische manier samenkomen. Mensen én ideeën kunnen hier groeien en zich blijven ontwikkelen. Daar mogen we oprecht trots op zijn."

De bouw van het kopgebouw zal ongeveer 14 maanden in beslag nemen. Naar verwachting wordt het gebouw in het voorjaar van 2023 opgeleverd.

Beter verbinden van arbeidsmarkt en onderwijs

De Drechtsteden, Gorinchem en de provincie Zuid-Holland investeren 22,5 miljoen euro in de regio, waarbij bedrijfsleven en kennisinstellingen samenwerken in projecten. Het Rijk verdubbelt, met de Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem, dat bedrag om de brede welvaart en daarmee de veerkracht van Nederlandse regio’s te versterken. Een belangrijk thema hierin is 'het beter verbinden van arbeidsmarkt en onderwijs'. Dordrecht Academy en Career Boost verstevigen het aanbod van hoger onderwijs in de regio, om zo hoger opgeleiden naar de Drechtsteden te trekken én te behouden.

30.000 extra arbeidsplaatsen

Het geld uit de Regio Deal draagt bij aan het versnellen van de plannen uit de ‘Groeiagenda Drechtsteden 2030’. In deze Groeiagenda staan de gezamenlijke doelen en ambities van de Drechtsteden waaraan de regio tussen nu en 2030 werkt. De insteek is om van de Drechtsteden een nóg aantrekkelijker woon- en werkgebied te maken voor zowel nieuwe als bestaande inwoners. Eén van de ambities is het creëren van 30.000 extra arbeidsplaatsen. Het beter verbinden van arbeidsmarkt en onderwijs (Regio Deal projecten Dordrecht Academy en Career Boost) en hoger opgeleiden voor de regio aantrekken draagt hieraan bij.

 

Deel op social media: