Minister Schouten op bezoek bij KICKSTART Drechtsteden

Op maandag 21 februari bracht Carola Schouten, Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, een werkbezoek aan KICKSTART Drechtsteden, het regionale mobiliteitsteam (RMT) dat inwoners aan het werk helpt.

Op een informele en laagdrempelige wijze is de minister met werk(zoek)enden, ondernemers en werkgevers in gesprek gegaan om nog meer inzicht te krijgen in hun persoonlijke situatie/uitdagingen en de manier waarop KICKSTART hen geholpen heeft. Centraal stond de preventieve crisisaanpak van met-ontslag-bedreigde werknemers in de regio. De minister wilde o.a. zien hoe de crisisaanpak van het kabinet landt in een goed lopende arbeidsmarktregio als de Drechtsteden.

Wethouder Peter Heijkoop: "De samenwerking binnen KICKSTART maakt duidelijk dat je door de krachten te bundelen het verschil kunt maken voor werkzoekenden en werkgevers. Het ontstond in coronatijd als crisisdienstverlening, maar het lijkt nu echt een vaste plek op de arbeidsmarkt te krijgen. Hopelijk besluit het kabinet om de RMT's te laten voort bestaan. Het bezoek van de minister is belangrijk, omdat zij met eigen ogen heeft gezien welke toegevoegde waarde dit biedt voor de arbeidsmarkt. Zeker in de Drechtsteden."

In het kader daarvan heeft de minister gesproken met het operationele team van KICKSTART over de toegevoegde waarde van de gezamenlijke aanpak, de aanvullende dienstverlening en hun professionele achtergrond. Er was daarnaast voldoende ruimte om succesverhalen te delen en om met elkaar in gesprek te gaan over wat nog meer aandacht verdient.

Minister Carola Schouten: “Heel waardevol om deze verhalen te horen. Het moet er in eerste instantie om gaan wat iemand nodig heeft om de stap naar de arbeidsmarkt te zetten. Momenteel is er krapte op de arbeidsmarkt, maar het is geen vanzelfsprekendheid dat de vacatures die er zijn, aansluiten bij wat mensen zoeken. KICKSTART draagt eraan bij om de juiste match te vinden. Er wordt samengewerkt en echt gekeken naar wat mensen zelf nodig hebben, in plaats van dat er wordt gekeken vanuit welke regeling zij komen. De mens moet centraal staan en dat gebeurt hier.”


Regionale Mobiliteitsteams

De overheid heeft landelijk gelden beschikbaar gesteld voor extra begeleiding van mensen op de arbeidsmarkt die geraakt zijn door de coronacrisis. Om hen te ondersteunen bij het vinden en behouden van werk wordt door Regionale Mobiliteitsteams (RMT) in 35 arbeidsmarktregio’s aanvullende dienstverlening opgezet, waar KICKSTART Drechtsteden er één van is. Gemeenten, UWV, vakbonden, werkgevers, onderwijsinstellingen en de samenwerkingsorganisaties Beroepsonderwijs Bedrijfsleven werken in mobiliteitsteams intensief samen om zoveel mogelijk mensen van werk naar werk te begeleiden. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft hierover vorig jaar een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de deelnemende partners.


KICKSTART Drechtsteden

KICKSTART Drechtsteden is een samenwerkingsverband van de volgende organisaties in de regio Drechtsteden: FNV, CNV, Werkgevers Drechtsteden, ROC Da Vinci College, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, Baanbrekend, UWV, Sociale Dienst Drechtsteden en Smart Delta Drechtsteden.

 

Slim samen vooruit

Smart Delta Drechtsteden gaat voor extra banen. Het gaat om 30.000 nieuwe werkplekken. Zowel bij bestaande als nieuwe bedrijven. Bedrijven die continu bezig zijn hun kennis en kunde te verbeteren en te vernieuwen. Voor een sterke economie zijn goedopgeleide mensen onmisbaar. De sectoren van nu en straks hebben mensen nodig die niet alleen goed zijn opgeleid, maar ook op veranderingen kunnen inspelen. Smart Delta Drechtsteden doet er alles aan om deze mensen op te leiden en aan het juiste bedrijf te verbinden. KICKSTART Drechtsteden is hier een goed voorbeeld van.

Deel op social media: