Mobiliteitsplatform Stroomlijn partner van Smart Delta Drechtsteden

Stroomlijn is opgericht door de zeven Drechtsteden gemeenten om met passend vervoer de mobiliteit mogelijk te maken voor inwoners die dit nodig hebben, nu en in de toekomst. Op deze manier kunnen ook zij blijven deelnemen aan de samenleving. Als ontwikkelbedrijf regelt Stroomlijn het doelgroepenvervoer met de duurzame inzet van mensen en middelen. Met onder andere de emissieloze Wijkhoppers, die worden bestuurd door inwoners die langdurig zonder werk zijn geweest. Ook regelt ze kleinschalige mobiliteitsoplossingen en dat alles op een efficiënte manier.

Aan het begin van het jaar is Stroomlijn verhuisd naar een pand aan de Laan der Verenigde Naties. Dit was een goede aanleiding om hun huisstijl aan te passen en ook officieel uit te gaan dragen dat zij partner zijn van Smart Delta Drechtsteden. De eerste uitingen in de nieuwe huisstijl van Stroomlijn zijn inmiddels terug te vinden in en rond het nieuwe pand! Op deze locatie is ook het Smart Delta H2 Fieldlab gehuisvest, waar kennis- en projectontwikkeling plaatsvindt met betrekking tot de toepasbaarheid van waterstof als een alternatief voor fossiele brandstoffen.

Smart Delta Drechtsteden gaat voor betere bereikbaarheid 

Binnen Smart Delta Drechtsteden werken overheid, onderwijs en bedrijfsleven slim samen aan een toekomstbestendige regio voor de ongeveer 300.000 mensen die in de Drechtsteden wonen. Ook werkt Smart Delta Drechtsteden aan betere bereikbaarheid. De Drechtsteden zetten hoog in om de regio via het water, de weg en het spoor bereikbaar te houden. Goede bereikbaarheid versterkt de Drechtsteden. Stroomlijn als mobiliteitspartner draagt hieraan bij.

Deel op social media: