Nieuw merk ondersteunt ambities uit de Drechtsteden

Binnenkort communiceren de Drechtsteden met een nieuw merk en een nieuwe huisstijl. Het nieuwe merk is de gezamenlijke afzender voor de ruimtelijk-economische ambities van de regio richting professionele stakeholders. Het merk is ontwikkeld met kennis, advies en breed draagvlak vanuit de regio. Op 2 november, tijdens de kwartaalbijeenkomst Drechtsteden, lanceert de regio het merk om vanaf dat moment slim samen vooruit te gaan.

Gezamenlijke opgave

De Drechtsteden vormen samen een herkenbaar stedelijk gebied aan het water, met bedrijven en instellingen met een eigen karakter en als gemene deler de maritieme maakindustrie. Al meer dan 170 jaar werken zij samen om kansen te creëren en te benutten in de regio. En dat blijven ze ook doen. Vorig jaar besloten de samenwerkende overheden in de regio om die samenwerking anders vorm te geven. Ze willen slim samen vooruit. Dat willen ze doen  als partner van het bedrijfsleven, onderwijs, omliggende gemeenten, regio’s en andere mede-overheden. Ze willen en moeten de krachten in dit gebied bundelen. Met respect voor ieders rol en positie, gelijkwaardig en met hetzelfde doel: de Drechtsteden klaarmaken voor de toekomst. Dat is de gezamenlijke opgave.

Breed draagvlak

Een gezamenlijke afzender biedt kansen om deze regio -net als andere regio’s dit doen- neer te zetten als een sterk merk richting professionele stakeholders. De behoefte hieraan bleek groot en tijdens een intensief traject is hier afgelopen periode naartoe gewerkt. Voor kennis en advies is gewerkt met een bestuurlijke- en ambtelijke klankbordgroep.  De nieuwe afzender is beoogd als merk van ons allemaal: bedrijfsleven, onderwijs en overheid in de Drechtsteden.

Slim samen vooruit

Vanaf 3 november gaan we werken met dit nieuwe merk. Dat betekent dat vanaf dat moment het oude Drechtsteden(GRD)logo niet meer gebruikt wanneer we (gezamenlijk) communiceren over ruimtelijk-economische onderwerpen. Het gaat dan om de ambities uit de Groeiagenda Drechtsteden 2030: bouwen en wonen, werken en economie, bereikbaarheid en mobiliteit en de energietransitie. Voor deze ambities is het nieuwe merk van toepassing. Partners en betrokkenen uit de regio die ook met deze ambities te maken hebben, ontvangen na de start alle relevante informatie om daarna zelf ook met dit merk aan de slag te gaan.

Deel op social media: