Nieuwe dienstregeling Qbuzz vanaf 12 december

De regio Drechtsteden – Molenlanden – Gorinchem blijft ook in 2022 bereikbaar met het openbaar vervoer. Een aantal wijzigingen zijn noodzakelijk om een toekomst vast basisnetwerk mogelijk te maken. Samen met provincie Zuid-Holland is Qbuzz tot een nieuwe dienstregeling per 12 december 2021 gekomen.

Omdat de huidige coronasituatie in Nederland het lastig maakt de terugkeer van reizigers in het ov te voorspellen, heeft Qbuzz in de opzet van de dienstregeling rekening gehouden met flexibiliteit. 

Aantal reizigers 

Begin november heeft ongeveer 77% reizigers gekozen voor het openbaar vervoer in de regio. Tegelijkertijd geeft dit nog een groot gat in vergelijking met het niveau van voor de pandemie. Vooral studenten en scholieren zijn vrijwel geheel terug. De terugkeer van ‘forenzen’ en ‘saldo reizigers’ blijft flink achter. Aangezien deze groepen een belangrijk deel van de reizigersopbrengsten moeten brengen, geeft dat druk op het betaalbaar houden van het ov. De verwachting is dat de nieuwe maatregelen van 13 november, de reizigersaantallen weer laat dalen. 

Spreiding 

Het verminderen van het aantal reizigers in de spits door het maken van spreidingsafspraken lijken weinig tot geen effect te hebben gehad. In de tijden waarin reizigers terugkeren, ziet Qbuzz weer forse pieken in de spits ontstaan. Dat is ook landelijk het beeld bij andere vervoerders. 

Andere uitgangspunten voor dienstregeling 2022 

De dienstregeling 2022 is vanuit landelijke uitgangspunten vertaald naar de specifieke situatie in de regio. Na intensief overleg met provincie Zuid-Holland (als opdrachtgever) is de nieuwe dienstregeling tot stand gekomen. Deze dienstregeling kent de volgende drie pijlers: 

  • Een robuust-, helder en aantrekkelijk netwerk dat de basis vormt voor het vervoer de komende jaren. De frequentie op de belangrijkste lijnen worden zoveel mogelijk in stand gehouden en de tijden zijn zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Dit zorgt voor optimale aansluitingen tussen lijnen onderling. 
  • De dienstregeling is eenvoudig uit te breiden met hogere frequenties als dit nodig is. 
  • Korte termijn flexibiliteit wordt geboden door het inzetten van tussenritten en spitslijnen. Snelle aanpassingen zijn daardoor mogelijk.

Veranderingen 

De dienstregeling van 2022 kent veranderingen ten opzichte van 2021. Op hoofdlijnen de belangrijkste veranderingen in de dienstregeling: 

  • MerwedeLingelijn krijgt andere tijden doordat de NS haar dienstregeling heeft gewijzigd (10 minuten dienstregeling op het traject Amsterdam-Rotterdam-Dordrecht). Om een goede aansluiting te verzorgen op Dordrecht en Geldermalsen richting Rotterdam en Utrecht, rijdt de MerwedeLingelijn ca. 6 minuten later dan voorheen. In de avond en de weekenden blijven de tijden gelijk aan de dienstregeling van 2021. Ook de bussen sluiten nog steeds goed aan op de treintijden. 
  • Aanpassingen in het netwerk in Dordrecht en Smart Delta Drechtsteden waarmee Qbuzz zorgt dat zo min mogelijk lijnen dezelfde routes rijden. Voorbeeld hiervan is o.a. de aangepaste dienstregeling voor Krispijn en Crabbehof. 
  • Door snelBuzz en R-net vaker te laten rijden hebben bestaande reizigers meer reismogelijkheden en hoopt Qbuzz nieuwe reizigers te trekken.  
  • Aanpassen van het streeklijnennetwerk in de Molenlanden en de introductie van bestelBuzz als vraag gestuurd (halte – knooppunt) ov-systeem. BestelBuzz rijdt wanneer er geen reguliere buslijn rijdt. In plaats van 1 keer per uur of per 2 uur, is er door bestelBuzz ieder half uur een reismogelijkheid. Met bestelBuzz reist men van halte naar een ov-knooppunt (of andersom), met gegarandeerde aansluiting op de gewone bus. BestelBuzz moet minimaal 30 minuten voor vertrek besteld worden via de Qmove reisapp of telefonisch. BestelBuzz en Deur-halte taxi biedt Qbuzz in 2021 en 2022 gratis aan. 

De belangrijkste wijzigingen 

Een uitgebreid overzicht van de wijzigingen in de nieuwe dienstregeling is nu te vinden op de website van Qbuzz:

Smart Delta Drechtsteden gaat voor betere bereikbaarheid  

Smart Delta Drechtsteden gaat voor betere bereikbaarheid. Daarom zetten de Drechtsteden hoog in om de regio via het water, de weg en het spoor bereikbaar te houden. Dit gebeurt met slimme oplossingen voor mobiliteit die zo duurzaam mogelijk zijn. Voorbeelden zijn meer openbaar vervoer over het water en een betere kwaliteit van het fietsnetwerk als duurzaam alternatief voor de auto. Een nieuwe dienstregeling van Qbuzz die ervoor zorgt dat de Drechtsteden bereikbaar blijven, draagt hieraan bij.   

Deel op social media: