Nieuwe informatie over aardgasvrij wonen in de Drechtsteden

De overgang naar aardgasvrij wonen roept bij inwoners in de Drechtsteden terecht vragen op. Wanneer is mijn buurt aan de beurt? Wat kan ik zelf doen? Wat komt er in de plaats van aardgas? De website van de energietransitie Drechtsteden beantwoordt deze vragen vanaf nu in de rubriek ‘Veelgestelde vragen'.

Veelgestelde vragen en antwoorden 

Het document met veelgestelde vragen is aangevuld met vragen die inwoners onlangs hebben gesteld tijdens online informatieavonden of via het invullen van de enquête op het inwonersplatform.  

Transitievisie Warmte 

Tijdens de informatieavonden zijn inwoners bijgepraat over de planning en de aanpak van de overgang naar aardgasvrij wonen in hun eigen gemeente. Gemeenten in Nederland moeten dit beleid uiterlijk eind dit jaar vastleggen in een document: de Transitievisie Warmte. De gemeenten in de Drechtsteden leggen hier momenteel de laatste hand aan. De verwachting is dat de meeste gemeenten in de Drechtsteden de documenten eind juni 2021 opleveren.    

Waarom, wat en hoe? 

Uiteraard kwamen tijdens de bijeenkomsten veel vragen over de inhoud van de Transitievisie Warmte. De meeste daarvan zijn toegevoegd aan het online document. Maar inwoners vinden hier ook antwoorden op vragen als: 

1. Waarom gaan we stoppen met aardgas? 

2. Wat zijn alternatieven voor aardgas?

3. Hoe stap ik over op wonen zonder aardgas?

4. Hoe zit het met kosten en financiering?  

Meer weten?  

De website bevat – naast informatie over de overgang naar aardgasvrij – ook informatie over andere onderdelen van de energietransitie in de Drechtsteden zoals energie besparen, het duurzaam opwekken van energie via zon en wind en duurzame mobiliteit.

Deel op social media: