Onderzoek over brede welvaart in Drechtsteden van start

Begin maart is er een onderzoek gestart onder inwoners van de Drechtsteden en Gorinchem over het thema brede welvaart. Doel van het onderzoek is om meningen en ervaringen op te halen over thema’s als onderwijs, werken, en verblijven in de regio. Tevens willen we in kaart brengen wat de wensen voor de toekomst zijn. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Onderzoekcentrum Drechtsteden.

Thema's van de Regio Deal

De gemeenten in de Drechtsteden en Gorinchem werken samen om onderwijs, wonen, werken en verblijven aantrekkelijker te maken. De gemeenten willen daarbij rekening houden met de ervaringen en wensen van jong en oud voor nu en in de toekomst. Denk aan het beeld van de regio, waardering van de woonomgeving, voorzieningen en bereikbaarheid.

Het zijn onderwerpen waar de gemeenten in de regio in investeren, onder andere met de Regio Deal. Een Regio Deal is een samenwerking tussen Rijk en regio om de kracht van die regio te versterken. Dat gebeurt binnen onze regio met drie thema’s: het herinrichten van de oevers, het stimuleren van innovatie en het verbinden van de arbeidsmarkt met het onderwijs. De Drechtsteden, Gorinchem, de provincie Zuid-Holland en het Rijk investeren samen 45 miljoen euro.

Herinrichten oevers

De rivieren en hun oevers zijn kenmerkend voor onze regio. Geliefd om langs te recreëren en te wonen. Er is veel zware industrie die dit in de weg staat. De Regio Deal maakt het mogelijk om bedrijven te verplaatsen om zo ruimte aan de oevers vrij te maken voor recreatie, wonen en voor bedrijven die gebruik maken van het water. ‘Het juiste bedrijf op de juiste plek’ is hierbij het motto.

Stimuleren innovatie

We zetten met de Regio Deal in op het vergroten van de werkgelegenheid in de regio. Dat doen we onder andere door innovatie bij bedrijven te stimuleren. Door bedrijven in staat te stellen om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen, blijven ze concurrerend en aantrekkelijk voor investeringen, en kunnen ze groeien. Innovatie kan daarnaast een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen, met name op het vlak van een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving.

Verbinden van arbeidsmarkt en onderwijs

Met de Regio Deal laten we onderwijs beter aansluiten op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld door (om)scholing van arbeidskrachten en werkzoekenden voor bedrijven in de techniek en ICT. En door het aanbieden van voldoende hoger onderwijs en stageplekken om jongeren te behouden en aan te trekken. We streven naar een sterke en toekomstbestendige arbeidsmarkt in de regio waar iedereen aan mee kan doen, zodat bedrijven kunnen groeien en mensen niet afhankelijk zijn van een uitkering.

Meer weten?

Meer weten over de Regio Deal en welke projecten hieronder vallen? Er is een flyer ontwikkeld die laat zien hoe we met bovenstaande thema’s aan de slag. Download de flyer hier.

Deel op social media: