Online bijeenkomst over MIRT-Verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem

Online bijeenkomst over MIRT-Verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem

Een kleine twee jaar geleden nam de minister van Infrastructuur en Waterstaat de startbeslissing voor de aanpak van de files op de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem. Daarna is de zogenaamde MIRT-Verkenning (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) van start gegaan waarin wordt bekeken hoe het knelpunt uit de file top 50 het beste opgelost kan worden.

In de verkenning worden verschillende alternatieven onderzocht, waaronder een wegverbreding tussen Sliedrecht West en Gorinchem, maar ook de inzet van innovatieve verkeerstechnieken om het verkeer vlotter te laten doorstromen. Dit jaar wordt in een voorkeursbeslissing vastgelegd wat er precies gaat gebeuren op het traject; naar verwachting gaat in 2025 de schop de grond in.

U bent van harte welkom op 6 en 7 mei
Het ministerie nodigt u op woensdag 6 of donderdag 7 mei van harte uit voor een vervolgbijeenkomst over de verkenning A15 tussen Papendrecht en Gorinchem. In verband met het coronavirus dit keer een online bijeenkomst in de vorm van een webinar. 

Eerste selectie mogelijke oplossingen
Het ministerie onderzoekt hoe de doorstroming en de verkeersveiligheid op de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem kan verbeteren. Dit heet de MIRT-Verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem. Eind vorig jaar, op 14 november, is daarvoor een eerste inloopbijeenkomst geweest. Toen hebben aanwezigen informatie over het gebied, knelpunten en mogelijke oplossingen aangegeven. Inmiddels heeft op basis van alle verzamelde informatie die in de verkenning naar voren is gekomen de eerste selectie van mogelijke oplossingen plaatsgevonden. Deze zijn opgenomen in een aantal maatregelpakketten welke verder worden uitgewerkt.

Vier sessies 
Tijdens de online bijeenkomst geeft het ministerie een toelichting op het proces van selectie, de samenstelling van de maatregelpakketten en de eerste analyseresultaten hiervan. Na een algemene presentatie kunt u vragen stellen. 

De webinars vinden plaats op:
·         Woensdag 6 mei van 16.00-17.00 uur of van 20.00-21.00 uur.
·         Donderdag 7 mei van 16.00-17.00 uur of van 20.00-21.00 uur. 

Doet u ook mee? U kunt zelf kiezen wanneer u deelneemt. U hoeft zich niet van tevoren aan te melden. 

Kaartje MIRT​​​​​​​

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over het project en hoe u kunt meedoen aan de online bijeenkomst op www.mirta15papendrechtgorinchem.nl
 

  • Deel op social media: