Opknapbeurt Veerplein is begonnen

Begin februari is een aannemer begonnen aan de ingrijpende reconstructie van het Veerplein-gebied in Zwijndrecht. Dat moet mooier worden, maar vooral ook beter beschermd tegen het water.

Extra parkeerplaatsen

Als eerste worden extra parkeerplaatsen aangelegd aan de kant van het Maasplein. Dat is nodig omdat omwonenden de belofte hebben gekregen dat ze er qua parkeerruimte niet op achteruit gaan. Het werk aan de kades laat nog even op zich wachten, ook omdat in de wintertijd niet aan waterkeringen gewerkt mag worden.

Verbeteren van de kades

De gemeente Zwijndrecht zint al jaren op mogelijkheden om het gebied bij de waterbushalte aan te pakken, maar moest oplossingen zien te vinden voor omwonenden. Dat er wat moet gebeuren, stond buiten kijf: de kades zijn zo slecht dat er regelmatig zand onder vandaan spoelt. Daardoor vallen er regelmatig gaten in de bestrating. De gemeente grijpt die gelegenheid daarom aan om het gebied ook een stuk aantrekkelijker maken. De auto wordt teruggedrongen en het Veerplein wordt een plek waar het vooral voor wandelaars prettig toeven is.

Aantrekkelijke oevers dankzij impuls Regio Deal

Het Veerplein in Zwijndrecht is onderdeel van ‘Dynamische oevers’ in de Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem. Binnen dit thema kijkt de regio naar beter gebruik en toegankelijkheid van de oevers. De rivieren en hun oevers zijn namelijk kenmerkend voor deze regio. Geliefd om langs te recreëren en te wonen. De zware industrie langs de oevers is echter ook kenmerkend. Binnen dit project wordt daarom gekeken naar het verplaatsen van bedrijven om zo ruimte aan oevers te creëren voor kwalitatief hoogwaardige woningbouw en voorzieningen die uitnodigen om naar die plek te komen, er te verblijven en de (getijde)rivier te beleven.

Bekijk hier de originele bron. 

 

Deel op social media: