Opknapbeurt voor bushaltes in de regio

40 bushaltes in onder andere de Drechtsteden krijgen een luxe HOV of R-net opknapbeurt. De halte Rosmolenweg in Papendrecht is al af en is daarmee de eerste van de 40 die de provincie in samenwerking met gemeenten aanpakt. In het najaar van 2022 moeten alle haltes zijn opgeknapt. Hiermee wil niet alleen de provincie, maar ook de regio Drechtsteden het openbaar vervoer nóg aantrekkelijker maken voor reizigers.

Hoogwaardig openbaar vervoer in de regio 

In de regio Drechtsteden – Molenlanden - Gorinchem zijn er drie R-net busverbindingen en vier hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) verbindingen, met Qbuzz als vervoerder. Nu worden de haltes van deze busverbindingen opgeknapt in de herkenbare rood-grijze stijl. Dit betekent dat de haltes een comfortabel bushokje met bankje, windscherm en digitale reisinformatieborden krijgen. Bepaalde haltes krijgen ook uitgebreide fietsvoorzieningen.  

Nieuwe haltenamen 

Bij het opknappen van de haltes krijgen 20 haltes ook een nieuwe, duidelijkere naam. De halte Rosmolenweg in Papendrecht is één van die haltes. Deze halte krijgt de naam: Papendrecht, Ketelhaven. Bij de ingang van de nieuwe dienstregeling worden de nieuwe haltenamen gecommuniceerd in de reisinformatie van de vervoerder. 

Opknappen bushaltes draagt bij aan ambities   

Goede bereikbaarheid is een voorwaarde voor aantrekkelijk wonen, werken en vestigen van een bedrijf. Het groeiende aantal vrachtbewegingen, het toenemend woon-werk en recreatieverkeer maakt dat we als regio Drechtsteden klaar moeten staan voor de toekomst. De Drechtsteden heeft daarom op het gebied van bereikbaarheid ambities opgesteld in de ‘Groeiagenda 2030’. Één van de ambities is mobiliteitsgedrag veranderen. Het aantrekkelijker maken van bushaltes en zo ov-gebruik stimuleren draagt hieraan bij. 

Bron: Zuid-Holland 

Deel op social media: