Papendrecht zet in op kwalitatieve economische groei

Papendrecht heeft een visie opgesteld hoe de gemeente er in 2035 uit moet zien. Journalist Hans Huisman spreekt met wethouder Corine Verver over de plannen. Hoe blijft Papendrecht economisch vitaal?

Papendrecht is een echte forenzengemeente. De gemeente biedt 14.500 arbeidsplaatsen en een kwart daarvan wordt door Papendrechters bezet. Papendrecht telt 16.500 werkenden, waarvan driekwart buiten Papendrecht werkt. De gemeente wil economisch groeien, maar dan kwalitatief. Dus geen uitbreiding van het aantal bedrijven of bedrijfsterreinen, maar het behouden en versterken van de huidige bedrijvigheid. 

Werkklimaat 

Corine Verver vertelt dat in de omgevingsvisie is opgenomen hoe de gemeente in een aantrekkelijk werkklimaat wil investeren: “Een goede samenwerking tussen bedrijven, overheid en onderwijs is cruciaal om de economie vitaal te houden. Duurzaamheid speelt hierbij ook een grote rol.” 

Aangezien Papendrecht aan een rivier ligt, zijn er diverse kadelocaties voor bedrijven. Bedrijven die met hun activiteiten afhankelijk zijn van de rivier moeten hun kadelocatie kunnen behouden of voorrang krijgen op andere soorten bedrijven. 

Winkels bij elkaar 

De gemeente wil winkels in Papendrecht zoveel mogelijk bij elkaar brengen, dus niet verspreid door heel Papendrecht. De vier winkelcentra zijn hiervoor aangewezen. Op deze wijze blijven de winkelcentra levensvatbaar en is de leegstand zo klein mogelijk. Het centrum van Papendrecht moet een bruisend gebied worden, gericht op ontmoeting. Dit wordt mogelijk gemaakt door uitbreiding van horeca en vrijetijdsmogelijkheden. Ook wordt er meer ruimte geboden voor evenementen. Het gebied tussen de haven en het centrum wordt verbeterd door uitbreiding van horecagelegenheden en het bieden van overnachtingsmogelijkheden. 

Bereikbaarheid 

Tenslotte is het belangrijk voor de economie dat Papendrecht goed bereikbaar blijft. En de bereikbaarheid staat onder grote druk door files op de A15 en de N3. Hoewel Papendrecht hierin voor een groot deel afhankelijk is van maatregelen van het Rijk, zal Papendrecht maatregelen nemen om sluipverkeer door het dorp zoveel te ontmoedigen. 

Visie Papendrecht in lijn met regionale ambities 

De visie van Papendrecht is in lijn met de ambities van de regio Drechtsteden. Werken waar je woont is één van de ambities van de Drechtsteden. Dat betekent bestaande banen behouden en nieuwe bedrijven en werkgelegenheid naar de regio halen. Maar ook investeren in goed opgeleide mensen die aan de vraag van het bedrijfsleven in onze regio kunnen voldoen. 30.000 extra arbeidsplaatsen is uiteindelijk het doel. 

Bron: Papendrecht.net  

Deel op social media: