Participatieronden RES 1.0 en Transitievisie Warmte afgerond

In maart hebben de Drechtsteden-gemeenten de derde en laatste participatieronde over Zon & Wind voor de Regionale Energiestrategie 1.0 (RES 1.0) afgerond. Deze laatste participatieronde stond in het teken van grootschalige opwekking van duurzame energie met zonneparken en windmolens. Naast de participatie over de RES loopt er nog een ander participatietraject: de Transitievisie Warmte. Ook dit traject is bijna afgerond.

Online informatieavonden 

In de week van 8 tot en met 14 maart vonden er drie online informatieavonden plaats om te praten over grootschalige opwekking van duurzame energie. Elke informatieavond stond in het teken van een zoekgebied: bij Kijfhoek, langs de A16 en langs de A15. Tijdens deze informatieavonden werd besproken welke delen van het zoekgebied wel of niet kansrijk zijn en hoeveel energie er opgewekt kan worden. 

Ruimte voor ambitie 

Vanuit het Klimaatakkoord is bepaald dat de dertig energieregio's van Nederland in 2030 samen minstens 35 Terawattuur (TwH) aan duurzame elektriciteit moeten opwekken. Dat is ongeveer 126 Petajoule (PJ). Elke regio doet een bod waarin zij aangeven hoeveel duurzame energie zij hiervan in de eigen regio gaan opwekken.. In de concept-RES is hiervoor een bod van 0,66 PJ in 2030 neergelegd. Dit gaan de Drechtsteden halen door zonnepanelen op grote daken, zonnepanelen in restruimten én al gerealiseerde projecten. Ook is er een ambitie om het bod aan te vullen. Tijdens verschillende bijeenkomsten met inwoners, grondeigenaren en natuurorganisaties, is gesproken over randvoorwaarden voor Zon & Wind. In de RES 1.0 staat beschreven hoe hoog het bod vanuit de energieregio Drechtsteden zal zijn. Bij verdere uitwerking worden inwoners opnieuw betrokken. 

Transitievisie Warmte 

Naast de participatie over de RES loopt er ook een participatietraject over de Transitievisie Warmte. Deze visie wordt per gemeente opgesteld en schetst de route naar een aardgasvrije gemeente. Verschillende gemeenten hebben inmiddels een online informatiebijeenkomst gehouden. Centraal daarin stonden de vragen: waar staat de gemeente nu in het onderzoek naar de overstap naar aardgasvrij? Wat is haalbaar en wat zijn de eerste tussenresultaten van de Transitievisie Warmte? Tijdens de bijeenkomst konden geïnteresseerden hun reactie op deze resultaten geven en vragen stellen. Ook werd stilgestaan bij de uitkomsten van de enquête over aardgasvrij wonen die in november 2020 is gehouden. Inwoners gingen ook in gesprek over het belang van isoleren. 

Meer weten over de RES? 

Alles over het participatietraject om te komen tot de RES 1.0 vind je op het Energie-participatieplatform denkmee.drechtstedenenergie.nl

Meer weten over de Transitievisie Warmte? 

Tot en met 4 april kunnen geïnteresseerden op het platform meepraten over het thema isoleren: https://denkmee.drechtstedenenergie.nl/denkmee/surveys/7569 

Deel op social media: