Partijen in de Drechtsteden sluiten ‘polderakkoord’ en investeren fors in aanpak werk en onderwijs

Arbeidsmarktregio Drechtsteden bundelt, als één van de eerste regio’s in Nederland, de krachten in een alliantie van acht partijen op het gebied van werk en onderwijs. Op 18 maart tekenden zij hiervoor een bestuurlijk akkoord, met forse investeringen om mensen te helpen nieuw en passend werk te vinden en om studenten aan een baan of studie te helpen. Het Rijk heeft extra middelen toegezegd van waaruit deze investeringen kunnen worden gedaan.

Samenwerkende partners  

De samenwerkende partners in de regio Drechtsteden zijn: de vakbonden CNV en FNV, Werkgevers Drechtsteden, ROC DaVinci College (namens onderwijspartners), UWV, Sociale Dienst Drechtsteden (SDD), samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en de gemeente Dordrecht. 

Gemeenschappelijke doel  

Het gemeenschappelijk doel van de samenwerkende partners is om invulling te geven aan het duurzaam inzetbaar maken en houden van de beroepsbevolking in de regio. Dit doen zij door gezamenlijk te investeren in het ontwikkelen van een breed aanbod aan instrumenten voor alle doelgroepen gericht op scholing en werk. Inwoners worden zo geholpen van werk naar werk, van scholing naar werk en van uitkering naar werk. 

Lange termijn  

Op lange termijn wil de alliantie de krapte op de arbeidsmarkt in de regio aanpakken, en langdurige uitsluiting van mensen die moeilijk hun weg vinden naar werk voorkomen. De Drechtsteden wordt zo de regio waar het talent van de inwoners optimaal wordt benut. Op korte termijn is de aandacht er vooral op gericht om de negatieve arbeidsmarkteffecten van Covid-19 zo goed mogelijk te bestrijden. 

Een van de eerste regio’s in Nederland  

Peter Heijkoop, voorzitter arbeidsmarktregio Drechtsteden: “Ik ben blij en trots dat we met deze acht belangrijke partijen in de Drechtsteden in staat zijn om als een van de eerste regio's in Nederland de uitdagingen op het gebied van onderwijs en werk aan te pakken. Dit is hard nodig, niet alleen als gevolg van de enorme impact die corona heeft gehad op onze economie, maar zeker ook vanwege de structurele uitdagingen waar we voor staan. We willen onze studenten passende banen in de regio kunnen aanbieden, en we willen dat onze beroepsbevolking aan het werk kan blijven, bij voorkeur in onze regio. Deze alliantie biedt daarvoor een uitstekende basis en we komen snel met concrete plannen."  

Investeren in werk is een van de ambities  

De Drechtsteden hebben gezamenlijk de ‘Groeiagenda 2030’ opgesteld. De Groeiagenda bevat de doelen en ambities waaraan tussen nu en 2030 wordt gewerkt. Werken waar je woont is één van die ambities. Dat betekent bestaande banen behouden en nieuwe bedrijven en werkgelegenheid naar de regio halen. Maar ook investeren in goed opgeleide mensen die aan de vraag van het bedrijfsleven in onze regio kunnen voldoen. 30.000 extra arbeidsplaatsen is het doel. Deze krachtenbundeling draagt hieraan bij. Lees meer over Werken en Economie: https://www.drechtsteden.nl/Werken 

Deel op social media: