Platform voor vraag en aanbod mbo-werk

‘Baas over je eigen toekomst’ is een nieuw digitaal platform waar vraag en aanbod voor banen op mbo-niveau samenkomen. Het is onderdeel van de gelijknamige campagne en wil informeren, inspireren en motiveren. Hiervoor werken overheid, onderwijs, bedrijfsleven en brancheorganisaties samen. De campagne is onderdeel van de mbo-aanpak van de Regio Deal, om de lokale arbeidsmarkt en economie voor te bereiden op de toekomst.

​​​​​​​

Beter verbinden van arbeidsmarkt en onderwijs  

De Drechtsteden, Gorinchem en de provincie Zuid-Holland investeren 22,5 miljoen euro in de regio waarbij bedrijfsleven en kennisinstellingen samenwerken in projecten. Het Rijk verdubbelt, met de Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem, dat bedrag om te investeren in een vitale regio, waar inwoners van nu en in de toekomst een goede leef-, werk- en verblijfsomgeving hebben. En daarmee de veerkracht van Nederlandse regio’s te versterken.  Een belangrijk thema hierin is om- of bijscholing binnen sectoren waarvoor nu en in de toekomst vraag is op de arbeidsmarkt. Het platform ‘Baas over je eigen toekomst’ draagt hieraan bij. 

30.000 extra arbeidsplaatsen  

Het geld uit de Regio Deal draagt bij aan het versnellen van de plannen uit de ‘Groeiagenda Drechtsteden 2030’. In deze Groeiagenda staan de gezamenlijke doelen en ambities van de Drechtsteden, waaraan de regio tussen nu en 2030 werkt. De insteek is om van de Drechtsteden een nóg aantrekkelijker woon- en werkgebied te maken voor zowel nieuwe als bestaande inwoners. Eén van de ambities is het creëren van 30.000 extra arbeidsplaatsen. Zorgen voor personeel voor banen van de toekomst draagt hieraan bij.  

Meer weten over de Regio Deal?  

https://www.drechtsteden.nl/Regio_Deal  

Deel op social media: