Provincie stemt in met woningbouwprogrammering Drechtsteden

Smart Delta Drechtsteden gaat voor meer woningen. Mensen die hier nu wonen, hebben een woning nodig die bij hen past. Daarom werken de Drechtstedengemeenten aan voldoende passende woningen. Recent hebben Gedeputeerde Staten van Zuid Holland laten weten dat zij kunnen instemmen met het door ons ingediende woningbouwprogramma.

De woningbouwopgave is groot. Daarom gaat Smart Delta Drechtsteden voor meer woningen. Denk aan de woningbouw in de Spoorzone Dordrecht-Zwijndrecht, maar ook projecten aan de oevers.

Vanwege de grote woningbouwopgave, zijn er veel woningbouwprojecten in de Drechtsteden. Meer dan op dit moment is toegestaan vanuit het provinciale beleid. Gedeputeerde Staten hebben echter besloten dat een deel van de woningen in de Spoorzone Dordrecht-Zwijndrecht, in een speciale woningbouwbehoeftepot van de provincie mogen terechtkomen. Dit zorgt ervoor dat we naast de plannen in de Spoorzone voorlopig ook onze andere woningbouwplannen kunnen uitvoeren. Met de provincie blijven we in gesprek over het uitvoeren van onze ambities om de woningmarkt in de Drechtstedengemeenten in balans te krijgen.

Deel op social media: