Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem, hoe staat het ervoor?

De kick-off van de Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem is alweer zeven maanden geleden. Dankzij de Regio Deal van het Rijk kunnen inwoners van de Drechtsteden en Gorinchem rekenen op onderwijs dat beter aansluit op de arbeidsmarkt, verbetering van de ruimtelijke inrichting om te wonen en recreëren aan het water en meer innovatie voor een toekomstbestendige regio. Hoe staat het ervoor? En welke successen zijn er inmiddels geboekt? Een rondje langs de velden.


​​​​​​​Binnenkort delen we ook updatevideo's van alle afzonderlijke projecten binnen de Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem!


​​​​​​​Lerry Overgaauw Human Capital Regio Deal
HUMAN CAPITAL​​​​​​​

Lerry Overgaauw is Pijlercoördinator Human Capital (het beter verbinden van arbeidsmarkt en onderwijs): “Bij de Dordrecht Academy beginnen deze zomer drie Associate degree opleidingen, de eerste aanmeldingen zijn al binnen. Voor het Innovatie- en Afstudeercentrum Gorinchem hebben we een business case, waarover de gemeenteraad deze maand beslist. Verder hebben we de campagne ‘Baas over je eigen toekomst’ voor mbo-aanpak, waarover je al eerder een filmpje<<link naar nieuwsbericht>> zag. Voor Kansrijk op Nedstaal-terrein hebben we afspraken met matchmakers en het centraal Jeugd-Punt voor de instroom van jongeren. Hierover hebben we ook contact met Zwijndrecht. Deze zomer beginnen we er al met een dagbesteding bij bedrijven voor mensen die grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben.” ​​​

Succes 

“Dat is toch wel dat we hoger onderwijs, in de vorm van Ad-opleidingen écht terug in Dordrecht hebben. Daarbij hoort natuurlijk ook Career Boost van Dordrecht Academy, waar studenten in de laatste fase van het hbo bij bedrijven in de Drechtsteden worden voorbereid op de arbeidsmarkt. Die verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt is mooi. Ook zijn de eerste leerwerktrajecten begonnen.” 

Meer over Human Capital 

 

Arjen Langhorst Toegepaste Innovatie Regio Deal
​​​​​​TOEGEPASTE INNOVATIE 

​​​​​​​Arjen Langhorst is Pijlercoördinator Toegepaste Innovatie: “Je ziet dat het ene project voortgang brengt in het andere; ze hangen nauw samen. Het kwam goed uit dat de projecten in coronatijd nog in de planfase zaten. Bedrijven konden moeilijker investeren in innovatie. Straks kunnen we ze helpen zich uit de crisis te innoveren. Innovatie gaat ook over fysieke ontmoeting – het idee waarop de Maakfabriek was bedacht – en juist dat kon afgelopen tijd niet. Hopelijk binnenkort wel.” 

Succes 

“We hebben met elkaar het gevoel dat er reuring ontstaat. Er ontstaan al veel nieuwe ideeën, zoals voor een 5G-fieldlab, dat weer aansluit op een project van de TU Delft. Dat zijn mooie nieuwe verbindingen. Zo’n Regio Deal gaat al meteen vruchten afwerpen.” 

Meer over Toegepaste Innovatie 

 

Nicole op den Laak Dynamische Oevers Regio Deal​​​​​​​
​​​​​​​DYNAMISCHE OEVERS 

​​​​​​​​​​​​​​Nicole Op de Laak is Pijlercoördinator Dynamische Oevers: “Het is heel positief dat alle projecten die direct financiering kregen, goed lopen. Het gaat om binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen, wat over het algemeen taaie projecten zijn.” 

Succes 

“Tijdens een sessie over bodemsanering werd van elkaar geleerd, bijvoorbeeld over de manier waarop Alblasserdam rijksmiddelen wil inzetten voor Haven Zuid. De projecten Arkelsedijk, Noordkade en Veerplein lopen ook lekker. Daar ben ik al blij mee: ondanks coronatijd kwamen deze dingen op gang. Je ziet dat we nu op de kaart staan, wat ook energie bij anderen oplevert. Zo breidt het programma Rivier als getijdenpark dat al vijf jaar loopt in Rotterdam zich uit naar onze regio en wordt daarmee Rivier als Getijdenpark XL.” 

Meer over Dynamische Oevers 

 

Een nóg aantrekkelijker woon- en werkgebied

De Drechtsteden, Gorinchem en de provincie Zuid-Holland investeren 22,5 miljoen euro in de regio waarbij bedrijfsleven en kennisinstellingen samenwerken in projecten. Het Rijk verdubbelt, met de Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem, dat bedrag om de brede welvaart en daarmee de veerkracht van Nederlandse regio’s te versterken. Het geld uit de Regio Deal draagt daarbij bij aan het versnellen van de plannen uit de ‘Groeiagenda Drechtsteden 2030’. In deze Groeiagenda staan de gezamenlijke doelen en ambities van de Drechtsteden waaraan de regio tussen nu en 2030 werkt. De insteek is om van de Drechtsteden een nóg aantrekkelijker woon- en werkgebied te maken voor zowel nieuwe als bestaande inwoners. 25.000 nieuwe woningen, 30.000 extra arbeidsplaatsen, goede bereikbaarheid via weg, spoor en water en energie-neutraal in 2050. Dat zijn de ambities van de Drechtsteden. De Regio Deal draagt hieraan bij.  

Lees meer informatie over de Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem.

Deel op social media: