Regio Deal aanpak in top 10 Beste Overheidsinnovatie van het Jaar 2021

De shortlist van de Verkiezing ‘Beste Overheidsinnovatie van het Jaar 2021’ is bekend! De voorselectie commissie heeft het totaal van 42 toonaangevende overheidsinnovaties teruggebracht naar een top tien. Deze top tien mag zichzelf op 17 september pitchen aan de jury tijdens de Dragons’ Den. De Regio Deal aanpak, waar ook de Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem onder valt, staat in deze top 10.

De tien innovaties op de shortlist zijn:

 • City Deal Zicht op Ondermijning
 • CoronaMelder-app
 • Energie opwekken bij vervanging van oevers en kades
 • Het Huishoudboekje
 • Maatschappelijke Diensttijd
 • PIT-aanpak
 • Regio Deals
 • Robots bij het SSC DJI
 • Wijkhopper
 • XTC, daar zit een luchtje aan

Shortlist Verkiezing Beste Overheidsinnovatie van het Jaar 2021 bekend!​​​​​​​

Na overleg van de jury tijdens de Dragons’ Den worden de drie finalisten bekend gemaakt. Op 18 november wordt één van de finalisten tijdens de Overheidsawards in de Ridderzaal, gekroond tot ‘Beste Overheidsinnovatie van het Jaar 2021’.

Over de Verkiezing

Vanaf 2021 organiseert de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) de Verkiezing Beste Overheidsinnovatie van het Jaar. Deze verkiezing zal jaarlijks afgewisseld worden met de Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar. 

In samenwerking met verschillende partners zoeken wij tijdens de ‘Verkiezing Beste Overheidsinnovatie van het Jaar’ naar de meest toonaangevende innovaties binnen alle lagen van de overheid. De verkiezing heeft tot doel kennis uit te wisselen en ter inspiratie te dienen voor overheidsorganisaties en overheidsmedewerkers.

Wat is een overheidsinnovatie?

Een overheidsinnovatie heeft verschillende kenmerken. Voorbeelden van deze kenmerken zijn dat een succesvolle overheidsinnovatie zich heeft bewezen, toegevoegde publieke waarde meerwaarde heeft, wordt (h)erkend en ervaren door burgers op een zo direct mogelijke wijze en een inspiratie vormt voor anderen. Er is uit eerder genoemde samenwerking tussen het ministerie van BZK, de VOM en VB een leidraad tot stand gekomen met drie dimensies, waar verscheidene criteria aan gekoppeld zijn. Een verdere toelichting vindt u op de pagina over de dimensies van de overheidsinnovatie.

Partners 

De Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar is een initiatief van de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De VOM organiseert de Overheidsawards in samenwerking met: ICTU, Interprovinciaal Overleg (IPO), NEderlandse Norm (NEN), Netwerk Publieke Dienstverleners (NPD), Unie van Waterschappen (UvW), Vereniging voor Bestuurskunde (VB), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Binnenlands Bestuur, Ordina en Publiek Denken.

Jury

Bij de jurysamenstelling is in acht genomen dat verschillende bestuurslagen binnen de overheid en het bedrijfsleven goed vertegenwoordigd zijn. De jury bestaat uit de volgende leden:

 • Jan van Zanen (juryvoorzitter), voorzitter VNG en burgemeester van de gemeente Den Haag;
 • Ger Baron, Chief Technology Officer, Gemeente Amsterdam;
 • Renée Bergkamp, provinciesecretaris, Provincie Noord-Holland;
 • Dieuwke Boersma, Chief Technology Officer, ESDEC;
 • Albert-Jan Kruiter, directeur en oprichter van het Instituut Publieke Waarden;
 • Loes Mulder, secretaris-generaal, Ministerie SZW;
 • Mirko Noordegraaf, vice-decaan Maatschappelijke impact van de faculteit Recht, Economie & Bestuur en organisatie (REBO) Universiteit Utrecht & Voorzitter VB, USBO;
 • Paulien Pistor, interim directeur strategie en transitie bij Waternet Amsterdam;
 • Piet Sennema, secretaris-directeur, Waterschap Aa en Maas;
 • Rosanne Stotijn, Chief Change Officer, Sociale Verzekeringsbank;
 • Arre Zuurmond, Ombudsman Metropool Amsterdam.

Lees hier verder voor meer informatie.

​​​​​​​

Over de Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem

Dankzij de Regio Deal van het Rijk kunnen inwoners van de Drechtsteden en Gorinchem rekenen op: 

 • onderwijs dat beter aansluit op de arbeidsmarkt; 
 • verbetering van de ruimtelijke inrichting om te wonen en recreëren aan het water;  
 • meer innovatie voor een toekomstbestendige regio. 

De Drechtsteden en Gorinchem vormen samen het vijfde stedelijke gebied van Nederland. Acht gemeenten in twee regio's met dezelfde kenmerken: een rijke historie en een eeuwenoude traditie van vakmanschap, waar innovatiedrang en hard werken de boventoon voeren. Samen vormen ze een sterke regio. Om te zorgen dat het gebied aantrekkelijk blijft, moet er geïnvesteerd blijven worden in mensen, innovatie en in de economie.  

Samen investeren we 45 miljoen euro 

Daarom heeft de regio, samen met overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen de handen ineengeslagen om nieuwe verbindingen te leggen, anders samen te werken en initiatieven die bijdragen aan de brede welvaart in onze regio's te versnellen. De Drechtsteden, Gorinchem en de provincie Zuid-Holland investeren 22,5 miljoen euro in de regio op de thema's dynamische oevers, het toepassen van innovatie in de maakindustrie en een betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. Het rijk verdubbelt, met de Regio Deal, dat bedrag. Voor de hele aanpak is brede steun van onderwijs, bedrijfsleven en instellingen. 

Deel op social media: