Regio Drechtsteden in top 3 Duurzame Mobiliteitsprijs 2021

De Drechtsteden-gemeenten willen een actieve bijdrage leveren aan het Klimaatakkoord. In vergelijking met andere regio’s zijn de Drechtsteden-gemeenten al behoorlijk actief. De regio is dan ook in de top 3 geëindigd van de Duurzame Mobiliteitsprijs van 2021.

Het Klimaatakkoord betreft een pakket van maatregelen en afspraken tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden om de gezamenlijke uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 ongeveer te halveren.

In het Klimaatakkoord is afgesproken om op regionale schaal plannen op te stellen waarin duurzame mobiliteit wordt geborgd. De zogenaamde Regionale Mobiliteitsprogramma’s (RMP’s). Het RMP is een instrument om toekomstbestendige duurzame mobiliteitsmaatregelen te realiseren. Het doel van de maatregelen is om de CO₂-uitstoot van personen- en goederenvervoer vergaand te verminderen.

Uitgangspunt RMP

Uitgangspunt bij de totstandkoming van de RMP is om zo veel mogelijk gebruik te maken van bestaande regionale samenwerkingsverbanden en bestaande regionale mobiliteits- en bereikbaarheidsprogramma’s. In het geval van de regio is dat ‘de gebiedsagenda bereikbaarheid Drechtsteden’. Het opstellen van het RMP is door de Drechtsteden-gemeenten heel praktisch aangevlogen; er is een 'foto' gemaakt van de bestaande en reeds geplande acties in het kader van duurzame mobiliteit. Dit is verwerkt in een regionaal plan voor duurzame mobiliteit (RMP). Het effect hiervan wordt gemonitord en beoordeeld in samenwerking met de provincie Zuid-Holland en andere regio’s.

Over Smart Delta Drechtsteden

Binnen Smart Delta Drechtsteden werken overheid, onderwijs en bedrijfsleven slim samen aan een toekomstbestendige regio voor de ongeveer 300.000 mensen die in de Drechtsteden wonen. Ook werkt Smart Delta Drechtsteden aan betere bereikbaarheid. De Drechtsteden zetten hoog in om de regio via het water, de weg en het spoor bereikbaar te houden. Goede bereikbaarheid versterkt de regio Drechtsteden.

Deel op social media: