Samen met provincie Zuid-Holland investeert regio Drechtsteden in doorstroming verkeer op de A15

Provincie Zuid-Holland investeert samen met de Drechtsteden-gemeenten €2,5 miljoen in een betere doorstroming van het verkeer op de A15 tussen Ridderkerk en Gorinchem. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verdubbelt het bedrag, zoals afgesproken in het BO MIRT van 2018. Het is een vervolg op de wegwerkzaamheden tegen de filedruk die in 2019 en 2020 zijn uitgevoerd. Naar verwachting wordt in 2022 nog eens extra geïnvesteerd.

Slimmer omgaan met verkeer  

Samen met grote transporteurs en andere bedrijven in de regio willen de provincie en regio het vervoer slimmer op elkaar laten afstemmen, zodat niet iedereen tegelijk de weg op moet tijdens de spits. Het streven is dat er afspraken gemaakt worden met bedrijven en inwoners om per werkdag structureel 700 keer buiten de spits van de A15 gebruik te maken of op een andere manier te reizen. 

Verleiden om andere vervoersmiddelen te gebruiken 

Daarnaast stimuleert de Verkeersonderneming weggebruikers om een ander vervoersmiddel te gebruiken. Dit doen ze met acties, zoals het uitproberen en aanschaffen van een (elektrische) fiets of het gebruik van het openbaar vervoer. Als meer mensen de fiets of het openbaar vervoer pakken, staan er minder files op de A15. De Verkeersonderneming is een samenwerkingsverband van het Havenbedrijf Rotterdam en overheden, waaronder de regio Drechtsteden, met expertise op het gebied van verkeer. 

Groter plan 

Voor de lange termijn is de provincie betrokken bij de verkenning naar een groter plan om de doorstroming op de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem te verbeteren. Daarvoor wordt 30 miljoen euro uitgetrokken in samenwerking met de regio Drechtsteden. 

Webinar Rijkswaterstaat over werkzaamheden in de zomer 

Om weggebruikers bij te praten over de verschillende werkzaamheden die deze zomer in de regio plaatsvinden, organiseert Rijkswaterstaat op 31 mei 2021 een webinar. Rijkswaterstaat werkt sinds de zomer van 2020 aan het groot onderhoud N3. Voor een betere bereikbaarheid van de regio wordt er ook gewerkt aan de verbreding van de A15 tussen Papendrecht – Sliedrecht en de nieuwe aansluiting A15/N3/N214. Deze zomer wordt aan alle drie de projecten gelijktijdig gewerkt. Dit kan de nodige hinder veroorzaken in de regio, zoals diverse wegafsluitingen.  

Betere doorstroming in de Drechtsteden  

De regio Drechtsteden investeert samen met de provincie en het Rijk in het terugdringen van files, een betere doorstroming en het verhogen van de verkeersveiligheid. Deze stappen zijn belangrijk om de bereikbaarheid binnen de regio te verbeteren en dragen bij aan de ambities die de Drechtsteden in de ‘Groeiagenda 2030’ heeft opgesteld.  

Meer weten over het webinar? 

Ga naar www.N3werkzaamheden.nl ​​​​​​​

Deel op social media: