Standpunt van Gedeputeerde Staten over woningbouwambities

Gedeputeerde Staten Zuid-Holland zullen binnenkort een standpunt innemen met betrekking tot de woningbouwambities van Smart Delta Drechtsteden. André Flach: “Het versnellen van de woningbouw is essentieel voor de toekomst van onze regio."

André Flach, vicevoorzitter van Smart Delta Drechtsteden: “Onze nieuwbouwplannen zijn essentieel in onze ambities binnen Smart Delta Drechtsteden. Als we onze regionale economie laten groeien en meer werkgelegenheid creëren, moeten we ook zorgen voor voldoende kwalitatieve huisvesting. Wij kijken uit naar het moment waarop we de ruimte krijgen van Gedeputeerde Staten om deze ambitie te realiseren.” 

Besluitenlijst Provinciale Staten

In de laatste besluitenlijst van de Provinciale Staten van 2 februari 2022 is vermeld dat gedeputeerde Anne Koning toezegt om een brief sturen over het ‘verleden, heden, en de toekomst met betrekking tot het bestuursakkoord, ambities van Smart Delta Drechtsteden en hoe die waargemaakt kunnen worden’. 

Meer woningen nodig in de regio

Smart Delta Drechtsteden gaat voor meer woningen. En dat is essentieel. Want mensen die hier nu wonen, hebben een woning nodig die bij hen past. Dat geldt ook voor mensen van buiten de regio. Omdat ze terug willen verhuizen, of omdat ze hier werken en dichtbij hun werk willen wonen. Daarom werken de Drechtsteden aan voldoende passende woningen, zodat iedereen die dat wil hier goed kan wonen.

Deel op social media: