Studeren in de regio is investeren in de toekomst van de Drechtsteden

Programma Hoger Onderwijs Drechtsteden, een samenwerking die ervoor zorgt dat jongeren en werkenden in de regio Drechtsteden hoger onderwijs kunnen volgen, start 1 september met de eerste drie tweejarige deeltijdopleidingen (Associate degree).

Eerste deeltijdopleidingen Hoger Onderwijs Drechtsteden van start 

Het gaat hierbij om de Associate degree opleidingen (afgekort Ad) Logistiek Management (een samenwerking van Hogeschool Inholland en Hogeschool Rotterdam), Ad Integraal Bouwmanagement (vanuit Hogeschool Rotterdam) en de Ad Engineering (vanuit Hogeschool Rotterdam). Deze opleidingen starten vanaf 1 september dit jaar. Dit geldt ook voor de opleiding Sociaal Werk in de Zorg (vanuit Christelijke Hogeschool Ede). Deze deeltijdopleidingen zijn zeer geschikt voor werknemers die nu op mbo-niveau werken en toe zijn aan de volgende stap in hun loopbaan. Vanaf september 2022 wordt het aanbod opleidingen uitgebreid. Dordrecht Academy, de vlag waaronder de opleidingen uiteindelijk aangeboden worden, gaat nog meer voltijd- en deeltijdopleidingen toevoegen en innovatieve samenwerkingsmogelijkheden met werkgevers in de regio. Dit alles vanuit een nieuw gebouw op Campus Leerpark in Dordrecht.  

Erwin van Braam, programmadirecteur Dordrecht Academy: “Dit betekent dat werknemers, en straks ook mbo’ers en havisten, voortaan dichtbij huis tweejarige Associate degree-opleidingen kunnen volgen.  Door samen te werken met werkgevers in de Drechtsteden zorgen we ervoor dat onze opleidingen naadloos aansluiten op de innovatiethema’s die daar spelen. Ik ben ervan overtuigd dat Dordrecht Academy een belangrijke bijdrage gaat leveren aan groei en innovatie in de regio!” 

Hoger Onderwijs een belangrijke schakel  

De Drechtsteden, met ruim 300.000 inwoners en de ambitie om te groeien, heeft binnen het bedrijfsleven behoefte aan hoger geschoold personeel. Jongeren en werkenden kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van deze regio, maar moeten voor hoger onderwijs de regio uit. Hoger onderwijs is daarom een belangrijke verbindende schakel binnen de ambities van de regio.  

Om de Drechtsteden economisch en maatschappelijk sterker te maken, hebben onderwijsinstellingen, gemeenten, bedrijven en maatschappelijke instellingen afgesproken om er samen voor te zorgen dat hoger onderwijs in de regio gefaciliteerd wordt. Dit gebeurt vanuit het Programma Hoger Onderwijs Drechtsteden: een samenwerkingsverband van Hogeschool Rotterdam, Christelijke Hogeschool Ede, Hogeschool Inholland, Avans Hogeschool, ROC Da Vinci College, werkgevers en gemeente Dordrecht. Samen bouwen zij aan Dordrecht Academy. 

Investeren in de toekomst van de Drechtsteden 

In de eigen regio een studie kunnen volgen die goed aansluit op de regionale arbeidsmarkt biedt jongeren goede perspectieven. Weggaan uit de regio om te gaan studeren hoeft dan niet langer. Zo blijven jongeren langer in de Drechtsteden en is hun kans op een baan in de Drechtstedenregio groot. Goede stagekansen kan daarnaast studenten aantrekken die na hun studie blijven werken bij hun stagebedrijf. Daarmee kan dit initiatief hoger opgeleiden voor de regio aantrekken, ook van buitenaf. Kortom: een investering in de toekomst van de Drechtsteden. 

Beter verbinden van arbeidsmarkt en onderwijs 

De Drechtsteden, Gorinchem en de provincie Zuid-Holland investeren 22,5 miljoen euro in de regio waarbij bedrijfsleven en kennisinstellingen samenwerken in projecten. Het Rijk verdubbelt, met de Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem, dat bedrag om de brede welvaart en daarmee de veerkracht van Nederlandse regio’s te versterken.  Een belangrijk thema hierin is 'het beter verbinden van arbeidsmarkt en onderwijs'. Dordrecht Academy verstevigt het aanbod van hoger onderwijs in de regio, om zo hoger opgeleiden naar de Drechtsteden te trekken en te behouden. 

30.000 extra arbeidsplaatsen 

Het geld uit de Regio Deal draagt bij aan het versnellen van de plannen uit de ‘Groeiagenda Drechtsteden 2030’. In deze Groeiagenda staan de gezamenlijke doelen en ambities van de Drechtsteden waaraan de regio tussen nu en 2030 werkt. De insteek is om van de Drechtsteden een nóg aantrekkelijker woon- en werkgebied te maken voor zowel nieuwe als bestaande inwoners. Eén van de ambities is het creëren van 30.000 extra arbeidsplaatsen. Het beter verbinden van arbeidsmarkt en onderwijs (project binnen de Regio Deal) en hoger opgeleiden voor de regio aantrekken draagt hieraan bij. 

Deel op social media: