Subsidieregeling omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek binnenkort beschikbaar

Bedrijven die 1 of meer medewerkers of nieuwe medewerkers willen laten omscholen naar een beroep in de techniek of ICT, kunnen vanaf 1 september hiervoor een financiële ondersteuning ontvangen via het RVO. Dit kan dankzij de nieuwe Omscholingsregeling.

Een verschuiving naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek is van groot belang vanwege het huidige verschil tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Daarnaast is het oplossen van de krapte in deze beroepsklassen ook noodzakelijk voor maatschappelijke uitdagingen zoals de klimaat- en energietransitie, het woningtekort en de digitalisering. Ook biedt het een duurzaam perspectief op de arbeidsmarkt. 

Budget 

Voor de subsidieregeling is € 34.625.000 gereserveerd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Werkgevers kunnen een eenmalig een vast bedrag van € 3.750 aanvragen per om te scholen medewerker (maximaal 6 omscholingstrajecten per werkgever). Er is ruimte voor financiering van in totaal 9233 omscholingstrajecten. 

Regio moedigt investering toekomstgerichte banen aan 

De zeven gemeenten in de Drechtsteden voeren gezamenlijk de ‘Groeiagenda 2030’ uit. In de Groeiagenda staan doelen en ambities waaraan de regio tussen nu en 2030 werkt. Werken waar je woont is één van die ambities. Dat betekent bestaande banen behouden en nieuwe bedrijven en werkgelegenheid naar de regio halen. Maar ook investeren in goed opgeleide mensen die aan de vraag van het bedrijfsleven in onze regio kunnen voldoen. Of mensen laten omscholen naar toekomstgerichte banen. 30.000 extra arbeidsplaatsen is het doel. De subsidieregeling vanuit het RVO draagt hieraan bij. 

Meer weten over de subsidieregeling?

Ga naar de website van het RVO.

Deel op social media: