Subsidies dragen bij aan versnellen van woningbouw in regio

De woningnood in Nederland is hoog, ook in de provincie Zuid-Holland. Om de woningbouw te versnellen, biedt de provincie twee subsidieregelingen aan. Het gaat hierbij om een nieuwe subsidieregeling en een regeling die in 2021 is verlengd. Belangrijk voor de Drechtsteden, om de ambitie van 25.000 extra woningen waar te kunnen maken.

Type subsidieregelingen 

Het gaat om de volgende twee subsidieregelingen: de ‘knelpuntenpot’ en de inzet van de ‘Vliegende Brigade’. Met de nieuwe subsidieregeling ‘knelpuntenpot’ kunnen gemeenten een bijdrage aanvragen om het financiële tekort te dichten in projecten met sociale huurwoningen en huurwoningen voor middeninkomens. In 2021 is 8 miljoen euro beschikbaar voor aanvragen. Voor maximaal 100 sociale huurwoningen en huurwoningen voor middeninkomens kunnen gemeenten een bijdrage van 5000 euro per woning aanvragen. Belangrijke voorwaarde is dat binnen twee jaar gestart wordt met de bouw. Een gemeente kan maximaal voor één project in aanmerking komen, op basis van wie het eerst komt, het eerst maalt.

De provincie Zuid-Holland werkt al twee jaar met de zogenaamde 'Vliegende Brigade'. Met deze regeling kan snel en gericht capaciteit en expertise geregeld worden aan gemeenten om de planvorming van woningbouwprojecten te versnellen. Het Rijk ziet deze aanpak als voorbeeld en daarom is er extra geld beschikbaar om de regeling uit te breiden. Gemeenten kunnen in de nieuwe subsidieregeling Vliegende Brigade een aanvraag doen van maximaal 100.000 euro voor ondersteuning. In 2021 is er 3 miljoen euro beschikbaar.

Meer weten?

Neem contact op met B. Korteweg.

Deel op social media: