Triple Helix Stuurgroep stemt in met 2 nieuwe projecten

De Triple Helix Stuurgroep van de Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem kwam op 24 juni bijeen in de raadszaal van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Ze constateerde dat de uitvoering van de projecten uit de Regio Deal goed uit de startblokken is gekomen. Ook kende ze geld toe aan twee nieuwe projecten. Corona of niet, de Regio Deal heeft duidelijke stappen gezet naar een vitale regio.

De Triple Helix Stuurgroep is tevreden over de voortgang binnen alle projecten die onder de drie pijlers Human Capital, Toegepaste Innovatie en Dynamische Oevers vallen. Ondanks corona is er veel bereikt. Zoals de start van het Innovatie- en Afstudeercentrum, Dordrecht Academy en Career Boost, waar jongeren, werkenden en werkzoekenden zich kunnen ontwikkelen in economisch sterke sectoren. Ook Ook werd de eerste paal geslagen voor het Waterbusplein in Hendrik-Ido-Ambacht. Dat wordt een aantrekkelijk, recreatief gebied met een industrieel-historisch tintje. De campagne ‘Baas over je eigen toekomst’ werd gelanceerd. Deze gaat mbo’ers uit de regio bij- en omscholen naar werk waaraan behoefte is in de toekomst.  

Binnen de Regio Deal was nog een restantbudget beschikbaar voor projecten, waarvoor drie in aanmerking kwamen. Eén project hiervan, Duivelseiland, bleek niet haalbaar binnen deze Regio Deal. De twee andere projecten krijgen het budget verdeeld toegewezen: Stadswerven Oost/Merwedehavens Dordrecht (1,275 miljoen euro voor herontwikkeling van twee watergebonden percelen op de Tweede en de Derde Merwedehaven) en Transferium Alblasserdam (1 miljoen euro voor een transferium voor de Kinderdijk). 

De Stuurgroep kreeg ter afsluiting een presentatie van Erasmus-student Robin van Genderen die deze Triple Helix samenwerking heeft bestudeerd.  

Deel op social media: