Tussentijdse presentaties project Pakjesboot

Op woensdag 24 november deden studenten van het Career Boost Project ‘Pakjesboot’ in de Duurzaamheidsfabriek hun eerste tussentijdse verslag aan hun opdrachtgever. Binnen dit project werken studenten van meerdere mbo- en hbo-studies samen aan de vraag hoe de Dordtse binnenstad bevoorraad kan worden met autonoom varende bootjes. Door via studenten al deze expertises samen te brengen, kunnen alle facetten van de opdracht worden onderzocht.

Eerste resultaat gepresenteerd  

Na de start in september zijn studenten met diverse deelopdrachten aan de slag gegaan, waarvan nu het eerste resultaat werd gepresenteerd aan opdrachtgever TransX. 
 
Sinds de start van het project ziet hij mooie dingen gebeuren. “Studenten krijgen de deur vaak makkelijker open”, vertelt Maurice van der Meche, eigenaar van TransX. Daarmee krijgen studenten partijen vaker mee om na te denken over distributie via water. “En het imago en het beeld dat jullie hierbij neerzetten groeit met de maand. Als we die stappen blijven zetten, dan kan hier iets moois uit ontstaan. Ik hoop dat de mbo- en hbo-studenten samen die vibe vast blijven houden.” 

Belang project Pakjesboot  

Kim van Eijck van Career Boost onderstreept daarnaast nog waarom het zo belangrijk is dat het project op deze manier wordt vormgegeven: “Hiermee kunnen studenten niet alleen gaan werken aan een mooi maatschappelijk project, maar werken zij ook nog eens samen met mensen uit verschillende disciplines. Net als hoe je later als je aan het werk bent ook zult samenwerken op de werkvloer.” 

Over project Pakjesboot 

Tientallen studenten van verschillende opleidingen starten tijdens hun halfjaar durende minor met de ontwikkeling van zelfsturende elektrische vaartuigen die de binnenstad van Dordrecht kunnen bevoorraden. De minor valt onder Career Boost, onderdeel van Programma Hoger Onderwijs Drechtsteden en project binnen de Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem. 

Over Career Boost  

Career Boost komt voort uit het Programma Hoger Onderwijs Drechtsteden, een project uit de Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem. Career Boost biedt hoogwaardige en aantrekkelijke stages en opdrachten voor bachelorstudenten die in de laatste fase van hun studie zitten. Vanuit dit programma is naast Career Boost, ook Dordrecht Academy opgestart, met een aanbod van verschillende tweejarige hbo-opleidingen (Associate degrees). Met deze twee initiatieven krijgt Smart Delta Drechtsteden een stevig aanbod aan hoger onderwijs.  

Beter verbinden van arbeidsmarkt en onderwijs  

Smart Delta Drechtsteden, Gorinchem en de provincie Zuid-Holland investeren 22,5 miljoen euro in de regio waarbij bedrijfsleven en kennisinstellingen samenwerken in projecten. Het Rijk verdubbelt, met de Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem, dat bedrag om de brede welvaart en daarmee de veerkracht van Nederlandse regio’s te versterken.  Een belangrijk thema hierin is 'het beter verbinden van arbeidsmarkt en onderwijs'. Career Boost en Dordrecht Academy verstevigen het aanbod van hoger onderwijs in de regio en maken het aantrekkelijker om hoger opgeleiden aan te trekken en te behouden.

Goedopgeleide mensen onmisbaar 

Smart Delta Drechtsteden gaat voor extra banen. Het gaat om 30.000 nieuwe werkplekken. Zowel bij bestaande als nieuwe bedrijven. Bedrijven die continu bezig zijn hun kennis en kunde te verbeteren en te vernieuwen. Onderwijs, overheid en bedrijfsleven werken nauw samen om die extra banen voor elkaar te krijgen. Voor een sterke economie zijn goedopgeleide mensen onmisbaar. De sectoren van nu en straks hebben mensen nodig die niet alleen goed zijn opgeleid, maar ook op veranderingen kunnen inspelen. Smart Delta Drechtsteden doet er alles aan om deze mensen op te leiden en aan het juiste bedrijf te verbinden. Career Boost, en het bijbehorende project Pakjesboot, is daar een mooi voorbeeld van. 

Meer weten over Career Boost?  

Ga naar de website van Career Boost of Programma Hoger Onderwijs Drechtsteden.  
 
Bron: Programma Hoger Onderwijs Drechtsteden 

Deel op social media: