Van robots tot preventie: nieuw zorginnovatiecentrum in Dordrecht

Innovatie in de zorg is nodig om mensen gezonder oud te laten worden, ziekenhuizen en zorgverleners te ontlasten en stijgende kosten te onderdrukken. Om te onderzoeken hoe innovatie precies kan bijdragen, werken verschillende organisaties samen in het nieuwe Zorginnovatiecentrum in Dordrecht. Zorginnovatie is een belangrijk thema in de regio. Vanuit de regio wordt zorginnovatie gestimuleerd binnen een van de Regio Deal projecten.

Innovatie antwoord op zorgvragen

Terwijl er steeds meer mensen in de zorg nodig zijn, nemen meer zorgmedewerkers ontslag dan dat er instromen. Hoe los je dat op? Mensen worden steeds ouder, maar hoe blijven ze ook gezond? Hoe voorkomen we dat de zorgkosten finaal uit de hand gaan lopen? Of dat ziekenhuizen overspoeld worden door patiënten met ziekten als astma of diabetes?

Vragen waar heel Nederland mee worstelt. Een deel van het antwoord heet innovatie en dat is waar het ROC Da Vinci College, het Albert Schweitzer ziekenhuis, de gemeente Dordrecht en diverse zorgorganisaties in de regio Drechtsteden de komende jaren samen aan werken. Sinds kort hebben ze daar op het Smart Campus Leerpark een eigen ruimte voor: het Zorginnovatiecentrum op het Da Vinci College.

Zorgtechnologie speelt daar een belangrijke rol. In het centrum kunnen studenten en zorgverleners iets leren over slimme enkelbanden die voorkomen dat mensen met Parkinson vallen, levensechte, computergestuurde oefenpoppen, VR-brillen om door het menselijk lichaam te reizen of pratende bloempotten voor dementerende ouderen. Maar innovatie gaat veel verder dan dat.
De zorg van de toekomst gaat ook over positieve gezondheid, welzijn, preventie, projecten voor gezond eten en bewegen. In het Zorginnovatiecentrum wordt daarnaast nagedacht over het oplossen van personeelstekorten of het beter leren omgaan met apps en andere digitale hulpmiddelen.

Zorginnovatiecentrum

Verwacht bij binnenkomst van het Zorginnovatiecentrum geen ruimte vol robots, app-bouwers of hightech apparaten. Het is meer een hoofdkwartier voor ontmoeting en inspiratie. Hier worden de ideeën en oplossingen bedacht voor een betere gezondheidszorg in de regio. Hier kunnen studenten van hbo en mbo werken aan projecten die gaan over de echte vraagstukken in de zorg, elkaar aanvullen en van elkaar leren. Hier kunnen alle partijen in de zorgketen vergaderen en projecten bespreken. Van ziekenhuis tot gemeente, van zorgorganisaties tot scholen.

Doel: gezonder leven

“Innovatie in de zorg is meer dan een robot aan je bed. Het gaat vooral over een gezonde regio, uitgaan van wat inwoners nodig hebben, anders werken en dingen op een andere manier doen en deze vervolgens laten terugkomen in onderwijsprogramma’s”, zegt Liesbeth Leurs, die als business developer bij InnovationQuarter en de Regio Deal Drechtsteden – Gorinchem de regionale samenwerking voor zorginnovatie aanjaagt.

Het hogere doel van dit alles is dat mensen in de Drechtsteden op termijn vijf jaar langer gezond leven. De gezondheidsverschillen tussen mensen met een lagere en hogere sociaal economische status in de stad moeten met 30 procent dalen en inwoners moeten hun kwaliteit van leven een 8+ geven.

Zorginnovatie pijler Innovatie Roadmaps

Eén van de projecten van de Regio Deal op het gebied van het toepassen van innovatie, is de Innovatie Roadmaps. Dankzij de Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem zijn er vijf business developers aan de slag gegaan met ‘innovatie roadmaps’ voor zorg innovatie, smart manufacturing, delta technologie, schoon varen en digital mainport.

De Business Developer Zorg Innovatie focust zich op een roadmap om te komen tot andere manieren van zorg. Dit draagt bij aan een beter gezondheidsniveau in de regio. Met alleen zorginnovatie en -technologie kom je er niet. De nieuwe zorgvormen en zorgmodellen moeten in de praktijk worden gebracht door bestaande en nieuwe generaties medisch personeel. Dit vraagt om een programma en een intensieve samenwerking tussen zorgaanbieders, het regionaal onderwijs op alle niveaus, gemeenten en inwoners. Om dit te bereiken bouwt de Business Developer aan een consortium in de volle breedte van de zorgketen. Denk aan ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties, huisartsen, patiëntenorganisaties, maar ook aan bedrijven in de zorgtechnologie en onderwijspartijen. Hierbij wordt voortgebouwd op het project Incubation Center Welzijn- en Zorgtechnologie, geïnitieerd door het Da Vinci College, Albert Schweitzer Ziekenhuis en de Economic Development Board.

Meer weten?

Innovatie Roadmaps is één van de projecten van de Regio Deal binnen de pijler Toegepaste Innovatie. Meer weten over deze pijler van de Regio Deal en de overige projecten? Bekijk hier meer informatie. 

Bekijk hier de originele bron.

Deel op social media: