Vanaf 26 juli verkeersmaatregelen voor Haringvlietbrug, mogelijk gevolgen voor bereikbaarheid regio

Vanaf maandag 26 juli 2021 gelden er verkeersmaatregelen op de Haringvlietbrug (snelweg A29). Zo is de nieuwe maximumsnelheid 50 km per uur en wordt in beide richtingen het verkeer via één rijstrook over de brug geleid. De maatregelen zijn door demissionair minister van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) besloten, omdat de klemmen lostrillen door al het verkeer dat over de brug rijdt. Zonder deze maatregelen kan een klem of plaat loskomen. De maatregelen hebben mogelijk ook gevolgen voor de bereikbaarheid van de regio Drechtsteden.

Ter voorbereiding op de invoering van de snelheidsverlaging plaatst Rijkswaterstaat diverse verkeersmaatregelen op de weg, zoals bebording en barrières. Dit gebeurt van zondagnacht 25 juli 21.00 uur op maandagochtend 26 juli 05.00 uur. De brug is tijdens deze werkzaamheden afgesloten voor al het verkeer. De parallelbaan blijft open voor (brom)fietsers en landbouwverkeer.   

Omleidingen 

Verkeer vanuit Rotterdam naar Bergen op Zoom wordt omgeleid via A15, A16, A17 of A59.  

In omgekeerde richting Bergen op Zoom-Rotterdam is dit de A59/A17, A16, A15. 

Verkeer vanuit Rotterdam richting Zierikzee wordt omgeleid via de A15, N57.  

In omgekeerde richting Rotterdam-Zierikzee is dit de N57, A15.  

Omleidingskaart A29​​​​​​​

Aanleiding snelheidsverlaging

Het rijdek van de brug bestaat uit aluminium platen die met klemmen aan de klep van de brug zijn bevestigd. Het gaat om 210 platen en 700 klemmen. De klemmen trillen los door het verkeer dat over de brug rijdt. De sterkte van de trillingen wordt bepaald door de hoeveelheid verkeer, het gewicht van het (vracht)verkeer en de snelheid waarmee het verkeer over de brug rijdt. Er zijn nieuwe klemmen ontworpen en aangebracht die beter bestand zouden moeten zijn tegen de trillingen, maar deze leveren niet het gewenste resultaat. 

Wekelijkse inspecties en aandraaien van de klemmen volstaan niet meer. Zonder aanvullende maatregelen wordt de kans steeds groter dat er een klem of plaat loskomt van de brug. Dit levert een potentieel gevaar op, niet alleen voor de scheepvaart maar ook voor het wegverkeer.  Om een veilig gebruik van de brug tot aan vervanging van de klep in 2023 te garanderen is daarom besloten tot deze maatregel.

Hinder 

Het afsluiten van één rijstrook op de Haringvlietbrug voor het wegverkeer zal leiden tot forse files op de A29 en op de A16 (uitwijkroute). Dit heeft veel impact op de bereikbaarheid van een groot gebied. Niet alleen in Zeeland en Brabant, maar ook in Zuid-Holland. Rijkswaterstaat onderzoekt daarom in nauw contact met provincies, gemeenten, veiligheidsregio’s en brancheorganisaties hoe de overlast voor de (vaar)weggebruikers zoveel mogelijk verminderd kan worden.  

Met actuele reisinformatie, uitgebreide communicatie en gerichte mobiliteitsmaatregelen willen zij de hinder beperken. Een deel van het verkeer wordt omgeleid, opgeroepen om de spits te mijden en waar mogelijk thuis te werken. De extra reistijd rond de Haringvlietbrug tijdens een avondspits op een werkdag kan dan uitkomen op ongeveer 30 minuten. 

Scheepvaart 

Eerder was al besloten om de brug eenmaal per week openen voor de hoge scheepvaart (>13m) op vrijdag om 12 uur, aansluitend op een inspectie. Deze maatregel blijft vooralsnog gelden. 

Parallelbaan 

De parallelrijbaan gaat dicht voor normaal verkeer om sluipverkeer te voorkomen en het dichtslibben van het onderliggend wegennet tegen te gaan. De parallelbaan blijft toegankelijk voor (brom)fietsen, fietsen met trapondersteuning, gehandicaptenvoertuigen en landbouwvoertuigen. Ook hulpdiensten, huisartsen en verloskundigen mogen gebruik maken van deze parallelbaan. 

Vervolg

De trillingen in de klep van de brug zullen verminderen door het verlagen van de maximumsnelheid op de brug. Of deze maatregel het lostrillen van de klemmen helemaal voorkomt is nog niet duidelijk. Rijkswaterstaat monitort het effect van de maatregel. Als de maatregel effectief blijkt te zijn, kan de brug mogelijk weer vaker bediend worden voor de hoge scheepvaart. Bij onvoldoende resultaat kunnen extra maatregelen nodig zijn.

Renovatie Haringvlietbrug 

Het beweegbare deel van de Haringvlietbrug is vanaf begin 2023 aan het einde van de levensduur. Dan kan het niet meer veilig bediend worden voor de hoge scheepvaart. De voorbereiding om de klep van de Haringvlietbrug te vervangen is in volle gang. Volgens de huidige planning wordt de klep van de Haringvlietbrug medio 2023 vervangen en voorzien van nieuwe systemen voor de bediening, besturing en bewaking van de brug. De Haringvlietbrug zal tijdens de vervanging van de klep meerdere weken gestremd zijn voor het wegverkeer. Het vaste deel van de brug en de A29 worden na 2025 gerenoveerd. 

Gevolgen voor de Drechtsteden  

De snelheidsverlaging en afsluiten van een rijstrook hebben mogelijk ook gevolgen voor de bereikbaarheid van de regio Drechtsteden. Er kunnen stremmingen en files ontstaan, waardoor weggebruikers mogelijk naar andere mogelijkheden zoeken. Om die reden wordt er in de regio Drechtsteden extra verkeer verwacht op onder andere op de A15 en A16.  

Meer informatie 

Meer informatie en het laatste nieuws over de maatregelen, de hinder voor (vaar)weggebruikers en veel gestelde vragen is te vinden in het online dossier ‘Maatregelen Haringvlietbrug’: www.rijkswaterstaat.nl/maatregelenharingvlietbrug

 

Bron: Rijkswaterstaat 

Deel op social media: