Verbreding A15 gereed

Vrijdagochtend 27 augustus 2021 is het weefvak tussen Sliedrecht-West en Papendrecht opengesteld. Verkeer richting Rotterdam heeft er nu ook een extra rijstrook bij. Een belangrijke mijlpaal voor de bereikbaarheid van de regio.

Maandag 23 augustus is ook de extra rijstrook tussen Papendrecht en Sliedrecht-Oost opengesteld. Daarmee is ook de spitsstrook komen te vervallen. De verbreding van de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht is hiermee op een aantal restpunten na gereed.

Uitgevoerde werkzaamheden

Over een lengte van ruim 12 km is er onder meer nieuwe fundering en asfalt aangebracht en zijn er nieuwe verlichting en nieuwe portalen met bewegwijzering en matrixborden geplaatst. Om de hinder te beperken waren de maandenlange voorbereidingen vooral ’s nachts buiten het verkeer om en waren de volledige wegafsluitingen in weekenden tijdens de zomerperiode gepland. In totaal waren er vier weekendafsluitingen van de A15 nodig, twee richting Rotterdam en twee richting Gorinchem.

De komende weken vindt er nog een aantal afrondende werkzaamheden plaats zoals het plaatsen van de geleiderail en een deel van de openbare verlichting. Tijdens deze werkzaamheden blijft de A15 open. Er geldt in beide richtingen nog wel een aangepaste maximum snelheid van 90 km/uur. Naar verwachting zijn deze laatste werkzaamheden eind september gereed.

Rijkswaterstaat meldt in een persbericht: “Op de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht staat structureel file in de spits. Daardoor ontstaat ook drukte op de gemeentelijke en provinciale wegen. Met een uitbreiding van de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht met 1 rijstrook verbetert de doorstroming van het verkeer. Tussen Sliedrecht-West en Papendrecht/N3 hebben we een extra rijstrook aangelegd. Dit is een weefvak met vluchtstrook. Tussen Papendrecht/N3 en Sliedrecht-Oost hebben we een permanente derde rijstrook met vluchtstrook aangelegd. De spitsstrook tussen Papendrecht en Sliedrecht-West is hiermee vervallen. De extra rijstroken liggen binnen de bestaande contouren van de weg en de geluidschermen. De geluidschermen blijven op dezelfde plaats staan en houden dezelfde hoogte.”

De verbreding in een paar cijfers:

  • 220.000 m2 nieuwe deklaag (vergelijkbaar met 35 voetbalvelden)
  • 47.000 ton asfalt (waarvan in het laatste weekend 15.000 ton asfalt)
  • 50 km lengte aan markeringsstrepen
  • 6 nieuwe portalen boven de A15
  • 16 km openbare verlichting
  • 12 km geleiderail

Forse opgave 

Rijkswaterstaat past de komende jaren in en rond de regio Drechtsteden het huidige wegennet aan om files te verminderen. Denk hierbij onder andere aan de verbreding van de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht en de nieuwe aansluitingen van de A16 en A15 op de N3. Daarnaast zijn het groot onderhoud aan de N3 en de renovatie van de Wantijbrug onderdeel van de opgave van Rijkswaterstaat om de komende jaren de bestaande infrastructuur te vervangen en renoveren. Door renovatie of vervanging werkt Rijkswaterstaat aan de infrastructuur voor de komende generatie(s). Daarbij wordt gebruik gemaakt van slimme en duurzame technieken. Rijkswaterstaat werkt bij deze onderhoudsopgave samen met bijvoorbeeld provincies, gemeenten en marktpartijen.

Mijlpaal voor de bereikbaarheid regio

Goede bereikbaarheid is een voorwaarde voor aantrekkelijk wonen, werken en vestigen van een bedrijf. Het groeiende aantal vrachtbewegingen, het toenemend woon-werk en recreatieverkeer maakt dat we als regio Drechtsteden klaar moeten staan voor de toekomst.  De Drechtsteden heeft daarom op het gebied van bereikbaarheid ambities opgesteld in de ‘Groeiagenda 2030’. Één van die ambities is om files op de A16, A15 en de N3 te verminderen en de doorstroming te verbeteren. De uitbreiding van de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht met 1 rijstrook verbetert de doorstroming van het verkeer, waardoor het bijdraagt aan de ambities van de regio. 

Meer informatie 

Meer informatie over de werkzaamheden is hier te vinden.

Bron: gemeente Sliedrecht

 

Deel op social media: