Verder kijken naar potenties oevers regio: een terugblik op tweede Drechtlab

Acht gemeenten timmeren aan de weg met projecten die wonen, werken en recreëren in de regio een impuls geven. Via de Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem hebben zij 45 miljoen euro hiervoor te besteden, waarvan de helft wordt bijgedragen door het Rijk. Het is ook van belang verder te kijken dan de Regio Deal om zo een nog sterkere regio te worden. Als vervolg op de eerste editie is op 29 september tijdens het tweede Drechtlab van de Regio Deal gekeken naar Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Sliedrecht en Gorinchem.

​​​​​​​

 

Huidige projecten van de Regio Deal op het terrein van Dynamische Oevers kenmerken zich door een combinatie van herontwikkeling van bedrijfslocaties, aantrekkelijke woningbouw langs de rivier, getijdenpark met ruimte voor recreatie en innovatief personenvervoer over water.

Innovatief personenvervoer over water

Hoe zorg je voor innovatief personenvervoer over water? Een van de projecten binnen het thema ‘dynamische oevers’. En wat doe je als ook anderen dan het bedrijfsleven hier gebruik van willen maken in de pilotfase? Vraagstukken waar aanwezigen met elkaar over in gesprek gingen. “Ik wil gebruik maken van de brainpower die hier aanwezig is”, aldus een van de deelnemers. Uit de gesprekken blijkt veel draagvlak te zijn om de oevers in de regio te verbinden met schone, snelle en kleine boten; belangrijke input om het project verder te brengen.

Tweede drechtlab

Positieve gevolgen bedrijfsverplaatsingen

In Dordrecht zijn mooie voorbeelden van bedrijfsverplaatsingen en woningbouw aan de oevers. Een belangrijke ontwikkeling daarin is de verplaatsing van Peute vanuit Dordrecht naar het voormalig Nedstaalterrein in Alblasserdam. “Dat scheelt de gemeente Dordrecht 50.000 vrachtbewegingen per jaar op de N3 en A15.” Deze verplaatsing zorgt bovendien voor nog een andere positieve ontwikkeling: ruimte maken voor watergebonden bedrijvigheid, waardoor er op andere plekken in de toekomst ruimte ontstaat voor woningbouw. “Bovendien behouden we ook de werkgelegenheid in de regio.” Op het voormalige Nedstaalterrein in Alblasserdam start ook een praktijkleerprogramma, waarmee werklozen duurzaam naar een betaalde baan worden begeleid.

Aansluiten bij de regio

Naast de ontwikkelingen aan de oevers spraken de aanwezigen met elkaar over hoe gemeenten kunnen aansluiten bij de rest van de regio met bovenlokale thema’s. Kunnen we als regio zorgen voor een frequentere ov-lijn naar Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam, maar bijvoorbeeld ook aansluiten op het Waterbus-netwerk? Onderwerpen die bijdragen aan het aantrekkelijker maken van de oevers. Bereikbaarheid is daarin essentieel.

Tweede drechtlab

Derde Drechtlab

Ook het tweede Drechtlab is een positieve sessie voor de gemeenten en had weer een rijke opbrengst. “De open tafelgesprekken zorgen voor steun.” Toch moeten de gemeenten door. “Doorpakken en plannen beter en scherper maken.” Er volgt op voor het eind van het jaar nog een derde Drechtlab. Tijdens deze editie nodigt het Adviesteam Dynamische Oevers, naast bestuurders van de acht gemeenten, ook de provincie Zuid-Holland, de waterschappen en diverse ministeries uit om te praten over de ontwikkelingen van de oevers in de regio. De opbrengst van de twee Drechtlabs wordt zo breder onder de aandacht gebracht.

 

Deel op social media: