Vernieuwd platform Baas wil mbo-studenten voor de Drechtsteden behouden

Platform Baas over je eigen toekomst (Baas) gaat zich ontfermen over de mbo-studenten in de Drechtsteden. Het bestaande platform, dat steun krijgt via de Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem, heeft zichzelf vernieuwd. De komende tijd richt het platform zich op de sectoren bouw en infra, transport en logistiek, metaal en techniek, binnenvaart, zorg en ICT.

Bekijk hier het originele bericht.  

Baas is een samenwerking tussen de gemeenten Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Sliedrecht, Alblasserdam, Hardinxveld-Giessendam en Hendrik-Ido-Ambacht. Daarnaast zijn regionale onderwijsinstellingen, het UWV, de Sociale Dienst Drechtsteden en brancheorganisaties aangesloten. 

Met onder meer een financiële bijdrage vanuit de Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem wil Baas voor het einde van 2024 vijfhonderd leer-werktrajecten opzetten in de regio. 

“Met BAAS willen wij er samen voor zorgen dat werknemers ook eigen baas over hun toekomst blijven op de arbeidsmarkt. Met de nieuwe ontwikkelingen is het van belang dat werkzoekenden, studenten en werknemers met de juiste vaardigheden en kennis op de juiste plek in de Drechtsteden terecht komen. Op weg naar een transparante en duurzame arbeidsmarkt zonder knelpunten én met gelijke kansen. Jouw toekomst ligt in de Drechtsteden”, zegt Erwin Boer, Strategisch Adviseur Arbeidsmarkt Drechtsteden. 

Niet naar Rotterdam of Brabant

Die moeten ertoe leiden dat de huidige generatie mbo-studenten ook na haar opleiding in de regio actief blijft en haar in de Drechtsteden opgedane kennis niet onttrekt aan de regio door in Rotterdam of Brabant te gaan werken. Baas probeert dat te doen door de werknemers van de toekomst vroegtijdig in contact te brengen met aantrekkelijke werkgevers in de Drechtsteden.  

Beter verbinden van arbeidsmarkt en onderwijs

De Drechtsteden, Gorinchem en de provincie Zuid-Holland investeren 22,5 miljoen euro in de regio waarbij bedrijfsleven en kennisinstellingen samenwerken in projecten. Het Rijk verdubbelt, met de Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem, dat bedrag om te investeren in een vitale regio, waar inwoners van nu en in de toekomst een goede leef-, werk- en verblijfsomgeving hebben. En daarmee de veerkracht van Nederlandse regio’s te versterken. Een belangrijk thema hierin is om- of bijscholing binnen sectoren waarvoor nu en in de toekomst vraag is op de arbeidsmarkt. Het platform ‘Baas over je eigen toekomst’ draagt hieraan bij. 

30.000 extra arbeidsplaatsen

Het geld uit de Regio Deal draagt bij aan het versnellen van de plannen uit de ‘Groeiagenda Drechtsteden 2030’. In deze Groeiagenda staan de gezamenlijke doelen en ambities van de Drechtsteden, waaraan de regio tussen nu en 2030 werkt. De insteek is om van de Drechtsteden een nóg aantrekkelijker woon- en werkgebied te maken voor zowel nieuwe als bestaande inwoners. Eén van de ambities is het creëren van 30.000 extra arbeidsplaatsen. Zorgen voor personeel voor banen van de toekomst draagt hieraan bij.  

Klik hier voor meer informatie over Baas over je eigen toekomst.

Deel op social media: