Wijziging verkeerssituatie Haringvlietbrug vanaf maandag 23 augustus, mogelijk gevolgen voor bereikbaarheid regio

Maandagochtend 23 augustus 2021 vanaf 05:00 uur zal het verkeer op de Haringvlietbrug in de A29 in beide richtingen over twee versmalde rijstroken over de brug worden geleid. Hierbij geldt een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. Dit is een oplossing die voor minder hinder zorgt dan eerder aangekondigde maatregelen. Desondanks kan de nieuwe verkeerssituatie nog steeds gevolgen hebben voor de bereikbaarheid van de regio Drechtsteden.

Deze oplossing geeft minder verkeershinder dan de maatregel waarbij er één rijstrook minder beschikbaar zou zijn, maar weggebruikers moeten nog steeds rekening houden met een langere reistijd.  

Het was de bedoeling dat er vanaf 9 augustus per rijrichting slechts één rijstrook beschikbaar zou zijn, maar in overleg met het Openbaar Ministerie en de politie zijn er voor de handhaving oplossingen gevonden. Vanaf maandag 23 augustus zullen er dus twee versmalde rijstroken per rijrichting beschikbaar zijn. De maximumsnelheid is dan verlaagd naar 50 kilometer per uur. 

Gevolgen voor de Drechtsteden   

De snelheidsverlaging en afsluiten van een rijstrook hebben mogelijk ook gevolgen voor de bereikbaarheid van de regio Drechtsteden. Er kunnen stremmingen en files ontstaan, waardoor weggebruikers mogelijk naar andere mogelijkheden zoeken. Om die reden wordt er in de regio Drechtsteden extra verkeer verwacht op onder andere op de A15 en A16.   

Meer informatie  

Meer informatie en het laatste nieuws over de maatregelen, de hinder voor (vaar)weggebruikers en veel gestelde vragen is te vinden in het online dossier ‘Maatregelen Haringvlietbrug’: www.rijkswaterstaat.nl/maatregelenharingvlietbrug

 
Bron: Rijkswaterstaat 

Deel op social media: