Zienswijze Drechtsteden op ontwerp-Omgevingsbeleid provincie

De Drechtsteden-gemeenten hebben begin februari 2021 een zienswijze ingediend op het ontwerp-Omgevingsbeleid van de provincie Zuid-Holland. Zij hebben daarin onder meer gevraagd om, in lijn met de bedoeling van de Omgevingswet, een visie op hoofdlijnen te maken, met meer ruimte voor maatwerk bij de gemeenten.

Samenwerken om ambities waar te maken  

Belangrijk onderdeel in de reactie vanuit de gemeenten uit de regio Drechtsteden, is een appèl op de nieuwe bestuursstijl waarbij de provincie samenwerkt met gemeenten en regio’s. De Drechtsteden hebben provinciale steun nodig bij het verbeteren van de sociaaleconomische positie van de regio. Hierbij is een werkwijze, waarin we samen optrekken, dé manier om die ambities waar te kunnen maken. 

Beperkte planologische ruimte 

Ook is aandacht gevraagd voor de huidige beperkte planologische ruimte voor woningbouw. Dit sluit in onze regio niet aan op de ambitie om 25.000 woningen te bouwen tot 2030. Verder worden in de zienswijze kritische kanttekeningen gemaakt bij de onderwerpen bereikbaarheid, maatregelen met betrekking tot de sociale huurvoorraad, natuur- en biodiversiteit en duurzame energie en circulariteit. De brief is getekend door de bestuurlijk trekkers van de  regionale bestuurlijke werkgroepen.  

Meer weten? 

Wil je de volledige gezamenlijke reactie vanuit de gemeenten uit de Drechtsteden bekijken? Lees dan hier verder voor de brief. 

Deel op social media: