Zwijndrecht gaat duurzame warmte opwekken met aquathermie

Ruim 1000 corporatiewoningen in de wijk Walburg in Zwijndrecht krijgen in de toekomst stadsverwarming via een nieuwe duurzame warmtebron, de TEO-centrale (thermische energie uit oppervlaktewater). Hiermee kunnen de (corporatie)woningen en ander vastgoed op een duurzame manier aardgasvrij verwarmd worden. De gemeente Zwijndrecht, warmtebedrijf HVC en drinkwaterbedrijf Oasen werken hier samen aan.

Warm water wordt straks opgewekt uit het oppervlaktewater van de Oude Maas. Daarom is een installatie nodig in de buurt van de rivier. Drinkwaterbedrijf Oasen heeft aangeboden om op haar terrein te kijken naar de mogelijkheden. Naast het beschikbaar stellen van een locatie wordt er ook onderzocht of er warmte kan worden onttrokken aan toekomstige afvalstromen van Oasen. Woensdag 6 april 2022 ondertekenden de gemeente, HVC en Oasen de samenwerkingsovereenkomst.

Slim samen vooruit met nieuwe energie 

Smart Delta Drechtsteden gaat voor nieuwe energie. De regio is goed op weg om in 2050 energieneutraal te zijn. Want het is zaak om bij te dragen aan een stabieler klimaat en het leefbaar houden van de aarde, voor huidige én volgende generaties. Smart Delta Drechtsteden draagt bij aan de klimaatdoelstellingen van Nederland en een duurzame toekomst voor de inwoners van deze regio.

Veel partijen in de Drechtsteden werken samen om alle ambities ook echt uit te voeren: bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, de rijksoverheid en provincie en gemeenten. Allemaal met hetzelfde doel: stap voor stap vooruit. We willen de energietransitie zo veel mogelijk met regionale partijen en bedrijven uitvoeren om hiermee regionale inwoners een kans op de arbeidsmarkt te bieden. Smart Delta Drechtsteden draagt bij aan de klimaatdoelstellingen van Nederland en een duurzame toekomst voor de inwoners van deze regio. Dat is slim samen vooruit. 

Deel op social media: