Overzicht informatie

Bouwen en Wonen

RIGO onderzoek

Onderzoeksbureau RIGO heeft onderzoek gedaan naar de toekomst van de woningmarkt in de Drechtsteden. 

Bekijk hier het RIGO-onderzoek.

Wonen in de Drechtsteden

Met de jaarrapportage Wonen in de Drechtsteden geven we een stand van zaken weer van de regionale doelstellingen zoals vastgesteld in de regionale woonvisie ‘Goed wonen in de Drechtsteden 2017 – 2031’.Zijn we op stoom om de regionale ambities op het gebied van wonen waar te maken?

Bekijk hier de rapportage Wonen in de Drechtsteden. 

Bereikbaarheid en Mobiliteit

Gebiedsagenda bereikbaarheid

Een gezamenlijke regionale agenda gericht op het versterken van een goede bereikbaarheid van alle modaliteiten en het komen tot duurzame modaliteitsveranderingen in de regio. 

Lees hier meer over de gebiedsagenda Bereikbaarheid.

Energietransitie

Regionale Energiestrategie (RES)

In het Nederlandse Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt om onze CO2-uitstoot sterk terug te brengen. Voor een deel van deze afspraken is Nederland opgedeeld in dertig energieregio's die allemaal een Regionale Energiestrategie (RES) opstellen. De Drechtsteden is een van die dertig regio's.

Bekijk hier de volledige RES 1.0

 

Deel op social media: