Human capital

Het derde thema richt zich op 'het beter verbinden van arbeidsmarkt en onderwijs' (6,2 miljoen euro), ook wel ‘Human Capital’ genoemd. Binnen dit thema gaan bedrijfsleven en onderwijs hand in hand. Dat moet ook wel: de economische groei in de Drechtsteden blijft al jaren achter, met name door het niet goed aansluiten van onderwijs op de arbeidsmarkt. Er is een tekort aan arbeidskrachten in sectoren als techniek en ICT, terwijl mensen als werknemer overtollig zijn in sectoren waarnaar de vraag afneemt. Hoger opgeleide jongeren trekken weg, onder andere door het ontbreken van voldoende Hoger Onderwijs en stageplekken. Het doel binnen dit thema is het aantrekken, behouden en ontwikkelen van talent op een vitale arbeidsmarkt waar iedereen kan meedoen en de arbeidsmarkt aansluit bij de behoefte van het bedrijfsleven. Met onderwijs en training worden mensen in projecten beter afgestemd op de vraag vanuit bedrijven. Bedrijven kunnen zo verder hun kracht ontwikkelen en mensen zijn niet meer afhankelijk van een uitkering. 

Projecten  

Voorbeelden van projecten binnen Human Capital zijn onder andere de Dordrecht Academy, waar hoger onderwijs in de regio wordt aangeboden, bedoeld om hoger opgeleiden naar de Drechtsteden te trekken en te behouden. Verder wordt in Gorinchem toegewerkt naar een Innovatie- en afstudeercentrum voor een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, onderwijsontwikkeling en mogelijkheden voor om- bij- en nascholing (Leven Lang Ontwikkelen). Ook wordt gewerkt aan een programma (Perspct) om mensen met langdurige afstand tot de arbeidsmarkt, duurzaam aan werk te helpen. 

Bekijk meer projecten op: https://www.drechtsteden.nl/Regio_Deal/humancapital/projecten

​​​​​​​​​​​​​​ 
Deel op social media: